Aktualności

7 mln zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP

2020.06.09 14:00 , aktualizacja: 2020.06.17 13:55

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Szybka i skuteczna akcja...

Strażacy ochotnicy, uczestnicząc w akcjach ratowniczych, muszą działać szybko i sprawnie. Nie jest to możliwe bez odpowiedniego wyposażenia jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze. Na zakup nowych pojazdów przeznaczono 7 mln zł.

 

Dla kogo?

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 9 czerwca 2020 r. mając na względzie rolę jaką odgrywają strażacy ochotnicy w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa, ochrony mienia, zdrowia i życia, podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, w łącznej kwocie 7 mln. zł. 

 

Pomoc skierowana będzie do gmin, których jednostki OSP uzyskały wsparcie z innych źródeł finansowania i ma na celu zarówno podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Mazowszu oraz wsparcie już nadszarpniętych budżetów gmin/miast z powodu epidemii. Samorząd Województwa docenia zaangażowanie i determinację w pozyskiwaniu środków na ten cel, dlatego dofinansowanie mogą otrzymać wszystkie gminy, których jednostki OSP uzyskały dofinansowanie z budżetu Państwa, dające gwarancję zrealizowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, tak ważnych dla bezpieczeństwa obywateli Mazowsza. Wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków województwa mazowieckiego na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego będzie wynosić do 100 tys. zł.

 

Wnioski można składać w terminie od 10 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2020 r. za pośrednictwem poczty, e PUAP lub osobiście (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem: „Wniosek OSP-samochód"), na formularzu wniosku do pobrania. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w opisie zadania z możliwością jego pobrania.

 

Ostateczną decyzje o przeznaczeniu środków na ten cel podejmą radni województwa mazowieckiego podczas czerwcowego sejmiku.

 

Ważna inwestycja

Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska podczas pożaru, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych miejscowych zagrożeń. Skuteczność ich działania uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują. Jednostki OSP będą mogły uzyskać do 100 tys. zł. dofinansowania na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

– Wsparcie samorządu województwa jest konieczne przy tak niezbędnych, ale też dużych wydatkach jak zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zdajemy sobie sprawę jednak, że zaprocentuje ono sprawnymi akcjami, w których uczestniczą jednostki OSP, a tym samym większym bezpieczeństwem Mazowszan – mówił marszałek Adam Struzik.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 337
Rozmiar: 71 kB, Liczba pobrań: 291, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1157

powrót