Aktualności

Subregion ostrołęcki z dotacją

2020.06.15 15:05 , aktualizacja: 2020.06.25 09:42

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Stoi czworo uczestników spotkania, pozują do pamiątkowego zdjęcia. Dzięki wsparciu Samorządu...
  • Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska siedząc podpisują umowy. Umowy w tych sprawach...
  • Stoi czworo uczestników spotkania, pozują do pamiątkowego zdjęcia. Członkinie zarządu składają...
  • Stoi pięcioro uczestników spotkania, pozują do pamiątkowego zdjęcia. Pamiątkowe zdjęcie po...
  • Występuje stojąc Janina Ewa Orzełowska, po lewej siedzi za stołem Elżbieta Lanc. Występuje Janina Ewa...
  • Stoi pięcioro uczestników spotkania, pozują do pamiątkowego zdjęcia. W gminie Goworowo zostanie...
  • Stoi pięcioro uczestników spotkania, pozują do pamiątkowego zdjęcia. W Ostrołęce - OSP Ostrołęka...
  • Stoi troje uczestników spotkania, pozują do pamiątkowego zdjęcia. Gmina Rzekuń jest...
  • Stoi czworo uczestników spotkania, pozują do pamiątkowego zdjęcia. OSP Brodowe Łąki, gmina...

Już wkrótce, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w subregionie ostrołęckim zrealizowane zostaną 23 inwestycje. Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: makowskim i ostrołęckim. W Karniewie powstanie nowy zbiornik retencyjny. Jednocześnie dzięki dofinansowaniu samorządu Mazowsza w wysokości 138 tys. zł w  powiatach ostrołęckim i makowskim wyremontowanych zostanie 7 strażnic OSP.

 

15 czerwca umowy w tej sprawie podpisały Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkowie zarządu województwa mazowieckiego.

 

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i mała retencja

 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie.

 

– Modernizacja czy budowa dróg to bardzo kosztowne inwestycje. Niestety w przypadku wielu samorządów często trudne do zrealizowania ze względu na ograniczony budżet. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się wygospodarować środki, które pomogą rozwinąć sieć dróg na terenach wiejskich – dodaje Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z powiatów makowskiego i ostrołęckiego zrealizują w tym roku 23 inwestycje (lista zadań poniżej).

 

– To ważne i w wielu przypadkach długo wyczekiwane inwestycje. Z punktu widzenia rolników dobra i przejezdna w każdych warunkach pogodowych droga to szansa na sprawne dotarcie do miejsca pracy. Natomiast modernizacja zbiorników retencyjnych z pewnością wpłynie na zwiększanie zasobów wody, które można wykorzystywać na polach uprawnych, co z kolei jest niezwykle istotne zwłaszcza w okresach suszy – dodaje Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy powiatów makowskiego i ostrołęckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p.

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Czerwonka

makowski

Przebudowa drogi gminnej nr 210107W do miejscowości Ciemniewo

95 000 zł

2.

Karniewo

makowski

Modernizacja drogi gminnej nr 210224W Łukowo-Bolesty. Odcinek o długości 700 mb

75 000 zł

3.

Krasnosielc

makowski

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Grabowo

55 000 zł

4.

Maków Mazowiecki M.

makowski

Modernizacja ulicy Rolnej

40 000 zł

5.

Maków Mazowiecki M.

makowski

Modernizacja drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo

35 000 zł

6.

Młynarze

makowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długołęka Wielka

75 000 zł

7.

Płoniawy-Bramura

makowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suche

125 000 zł

8.

Różan

makowski

Przebudowa drogi gminnej we wsi Dyszobaba

65 000 zł

9.

Rzewnie

makowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasiewity na odcinku o długości 1,481 km

115 000 zł

10.

Sypniewo

makowski

Przebudowa drogi gminnej Zamość - Poświętne II etap

130 000 zł

11.

Szelków

makowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ew. nr 112, 163/3, 165/5, 167

125 000 zł

12.

Baranowo

ostrołęcki

Przebudowa drogi gminnej nr 250132W Budne - Zimna Woda - Olkowa Kępa

125 000 zł

13.

Czarnia

ostrołęcki

Przebudowa drogi gminnej (pełniącej rolę drogi transportu rolnego) we wsi Długie na odc. od km 0+964,00 - do km 1+826,00

95 000 zł

14.

Goworowo

ostrołęcki

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Damięty, gm. Goworowo

45 000 zł

15.

Goworowo

ostrołęcki

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Wólka Brzezińska, gm. Goworowo

40 000 zł

16.

Kadzidło

ostrołęcki

Przebudowa drogi żwirowej Krobia - Rososz

75 000 zł

17.

Łyse

ostrołęcki

Rozbudowa drogi gminnej Łyse - kolonia Worek od km 0+000,00 do km 0+900,00

55 000 zł

18.

Myszyniec

ostrołęcki

Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Pełty

105 000 zł

19.

Olszewo-Borki

ostrołęcki

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przystań w Gminie Olszewo-Borki

35 000 zł

20.

Rzekuń

ostrołęcki

Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową na działce ozn. nr ewid. 329 w msc. Rozwory gm. Rzekuń, na długości 679,20 m

75 000 zł

 

Wykaz zadań realizowanych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p.

Wnioskodawca

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Powiat makowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne

250 000 zł

2.

Powiat ostrołęcki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2587W Golanka - Krobia - Jazgarka od km 0+632,00 do km 0+962,00

100 000 zł

 

 

Wykaz zadań realizowanych w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

 

L.p.

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Karniewo

makowski

Budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji we wsi Rafały

260 000 zł

 

 

Remonty strażnic OSP

 

Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej mazowieckich strażnic samorząd Mazowsza przekazał 3 mln zł. W powiatach ostrołęckim i makowskim do 7 jednostek OSP trafi ponad 138 tys. zł. Dzięki tym środkom zostaną wyremontowane strażnice OSP Brodowe Łąki, OSP Pasieki, OSP Dylewo, OSP Ostrołęka, OSP Rzekuń, OSP Łęg Przedmiejski oraz OSP Orłowo.

 

– To nie jedyny nasz program pomocowy, który kierujemy do naszych mazowieckich jednostek OSP. Przekazujemy środki na specjalistyczny sprzęt i wozy ratownicze, a ostatnio przekazaliśmy także wsparcie na zakup środków ochronnych. Teraz czas na strażnice – Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

– Strażnice to miejsce pracy naszych mazowieckich strażaków ochotników, ale nie tylko. Doskonale wiemy, że często to także ośrodki kulturalne i miejsca integracji lokalnych mieszkańców. Muszą więc być bezpieczne, a niektóre z nich wymagają pilnego remontu. Dlatego podjęliśmy decyzję o wsparciu i odnowieniu mazowieckich strażnic – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Lista jednostek OSP z powiatów ostrołęckiego i makowskiego, które otrzymały dofinansowanie na remont strażnicy

 

Lp.

Wnioskodawca

Powiat

OSP

Kwota dofinansowania

1.

Baranowo

ostrołęcki

OSP Brodowe Łąki

18 000 zł

2.

Goworowo

ostrołęcki

OSP Pasieki

20 000 zł

3.

Kadzidło

ostrołęcki

OSP Dylewo

20 000 zł

4.

M. Ostrołęka

ostrołęcki

OSP Ostrołęka

20 000 zł

5.

Rzekuń

ostrołęcki

OSP Rzekuń

20 000 zł

6.

Lelis

ostrołęcki

OSP Łęg Przedmiejski

20 000 zł

7.

Rzewnie

makowski

OSP Orłowo

20 000 zł

Liczba wyświetleń: 213

powrót