Aktualności

Już ponad 645 mln zł z UE dla regionu siedleckiego

2020.06.17 15:10 , aktualizacja: 2020.06.25 08:30

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Dwie kobiety siedzą za stołem prezydialnym, przed mikrofonami. Siedząca z lewej mówi do mikrofonu. W konferencji prasowej w...
 • Kilkoro dziennikarzy siedzi na sali w której jest konferencja, z zachowaniem dystansu. Podczas konferencji...
 • Dzie kobiety stoją za stołem prezydialnym, przed mikrofonami. Klaszcząc wyrażają podziekowania dla medyków. Członkinie zarządu...
 • Dwóch ratowników medycznych przekazuje kwiaty dwóm kobietom stojacym za stołem prezydialnym. Z lewej kamerzysta nagrywa przekaz.. Członkinie zarządu...
 • Dwie kobiety stoją za stołem prezydialnym, przed mikrofonami. Odbieraja gratulacje od dwóch pracowników. Członkinie zarządu...

Mazowsze jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Mimo olbrzymiej skali, jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 91 proc. środków w ramach RPO WM. Z beneficjentami z subregionu siedleckiego samorząd województwa podpisał już 265 umów o wartości łącznie 893,2 mln zł, z czego ponad 562 mln zł to dofinansowanie z UE.

 

Podczas konferencji prasowej 17 czerwca w siedzibie Delegatury UMWM w Siedlcach mówiły o tym Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkinie zarządu województwa mazowieckiego.

 

3,5 tys. zatwierdzonych projektów na Mazowszu

 

Władze regionu odpowiadają za środki unijne w ramach regionalnego programu operacyjnego. W tej perspektywie unijnej (2014-2020) Mazowsze ma do wydania aż 8,82 mld zł. W tym okresie najwięcej środków na Mazowszu UE postanowiła skierować na gospodarkę niskoemisyjną (1,7 mld zł), rozwój regionalnego systemu transportowego (1,23 mld zł) czy działalność badawczo-rozwojową (1,22 mld zł). Jednak na dofinansowanie mogły liczyć też projekty dotyczące wdrażania e-usług, wsparcia MŚP czy infrastruktury drogowej i w służbie zdrowia.

 

Zarząd województwa zatwierdził już do dofinansowania 3 590 projektów na kwotę 7,3 mld zł unijnego wsparcia. Podpisanych zostało już 3 300 umów na kwotę 6,97 mld zł wkładu z UE, co stanowi 79 proc. całej alokacji. Zrealizowanych zostało już ponad 1 775 projektów, w tym 1036 z EFRR i 739 w ramach EFS.

 

150 mln zł na walkę z koronawirusem

 

Obecnie samorząd Mazowsza realizuje 14 projektów własnych. Największy z nich to „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, wartość dofinansowania 140 mln zł, w tym 124,9 z UE.

 

W sumie do placówek medycznych z subregionu siedleckiego trafiło blisko 477 tys. środków ochrony osobistej, w tym 187,6 tys. masek, ponad 22,4 tys. kombinezonów, 233 tys. rękawiczek, 7,1 tys. fartuchów, 3,5 tys. gogli, 26,6 tys. litrów płynów do dezynfekcji i 4 tys. przyłbic.

 

– Środki ochrony osobistej to priorytet w walce z koronawirusem. W sumie dzięki funduszom z UE zakupiliśmy ponad 4,5 mln sztuk kombinezonów, przyłbic, gogli. W tym nietypowym, a zarazem trudnym czasie chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Codziennie z naszych magazynów wyjeżdżają do szpitali kolejne partie środków ochrony – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Placówki otrzymały także niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny.

 

Do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach trafił m.in. tomograf komputerowy, mobilny aparat RTG, 2 urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, 7 respiratorów mobilnych oraz 3 stacjonarne. W szpitalu zamontowany został także system do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. Dla siedleckiej stacji pogotowia ratunkowego, władze Mazowsza zakupiły 5 defibrylatorów, pojazd do przewozu osób zakażonych niewymagających wsparcia medycznego, 4 urządzenia do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania, 2 urządzenia do kompresji klatki piersiowej, 50 termometrów bezdotykowych i 10 aparatów do mierzenia ciśnienia, a także nowy ambulans typu C. SPZOZ w Siedlcach otrzymał z kolei m.in. 14 aparatów do wentylacji wysokoprzepływowej, 2 defibrylatory, 10 kardiomonitorów, 3 urządzenia do dezynfekcji, 2 respiratory podstawowe stacjonarne, 30 termometrów bezdotykowych i 30 aparatów do mierzenie ciśnienia. Wsparcie trafiło także do szpitali powiatowych.

Dla siedleckiej stacji pogotowia ratunkowego, władze Mazowsza zakupiły specjalny bus do przewozu osób zakażonych niewymagających opieki ratowników medycznych, 5 defibrylatorów, 50 termometrów bezdotykowych, 10 aparatów do mierzenia ciśnienia, 2 urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz 4 urządzenia do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania. Trafi do niej również ambulans typu C. Z kolei szpital wojewódzki otrzymał 14 aparatów do wentylacji wysokoprzepływowej, 2 defibrylatory, 10 kardiomonitorów, 3 urządzenia do dezynfekcji, 2 respiratory podstawowe stacjonarne, 30 termometrów bezdotykowych i 30 aparatów do mierzenia ciśnienia. Wsparcie otrzymują także szpitale powiatowe.

 

Ponad 562 mln zł z UE w ramach RPO WM 20142020

 

Beneficjenci z subregionu siedleckiego aktywnie pozyskują środki unijne. Samorząd województwa podpisał z nimi już 265 umów o wartości aż 893,2 mln zł, z czego ponad 562 mln zł to dofinansowanie z UE. Największe środki region pozyskał na przejście na gospodarkę niskoemisyjną (190 mln zł), jakość życia (96 mln zł), rozwój systemu transportowego (71 mln zł) oraz rozwój rynku pracy (39 mln zł).

 

– Dzięki środkom z UE udało nam się wybudować drogi, wyposażyć szpitale i pomóc w walce z koronawirusem, ale też stworzyć fantastyczne placówki kulturalne, a także przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Wymieniać można by długo, ale zmiany powstałe dzięki tym środkom widać niemalże na każdym kroku. Tylko do subregionu siedleckiego w ramach RPO 2014–2020 trafiło 562 mln zł – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

siedlecki

Liczba umów

Wartość ogółem

Wkład UE

I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

14

23 026 138,17

10 947 455,85

II Wzrost e-potencjału Mazowsza

15

36 756 122,37

28 257 297,61

III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

29

98 160 922,65

32 717 758,54

IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

47

292 557 205,07

190 220 833,59

V Gospodarka przyjazna środowisku

26

41 853 040,76

21 551 175,12

VI Jakość życia

16

142 416 496,28

96 247 574,30

VII Rozwój regionalnego systemu transportowego

10

119 992 721,92

71 499 107,67

VIII Rozwój rynku pracy

22

48 766 454,66

39 002 582,20

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

39

46 948 768,39

37 553 045,52

X Edukacja dla rozwoju regionu

47

42 793 393,01

34 229 516,30

siedlecki Suma

265

893 271 263,28

562 226 346,70

 

Aktywność beneficjentów

 

Największą aktywnością wykazali się beneficjenci z powiatu mińskiego. Podpisali w sumie 64 umowy na kwotę 77,8 mln zł. Z beneficjentami z Siedlec zawarto 57 umów (dofinansowanie 201 mln zł), powiatu garwolińskiego – 43 umowy (dofinansowanie 50 mln zł), a z powiatu sokołowskiego – 29 umów (dofinansowanie 90 mln zł).

 

Powiat/ miasto na prawach powiatu

Liczba umów

Wartość ogółem - umowy

Dofinansowanie - umowy

Wkład UE - umowy

miński

64

144 460 761,25

81 578 116,23

77 884 561,98

Siedlce

57

303 318 022,12

211 051 869,30

201 220 763,84

garwoliński

43

78 430 690,81

54 906 472,06

50 489 212,76

sokołowski

29

140 345 429,82

96 997 769,58

90 128 298,94

 

Liderzy wśród samorządów

 

Największymi beneficjentami pod względem liczby podpisanych umów w regionie są samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne. Miasto Siedlce realizuje 10 projektów. Ich całkowita wartość to ponad 115 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 73 mln zł. Powiat węgrowski realizuje 9 projektów, których wartość wynosi 39 mln zł, a kwota dofinansowania z UE 27 mln zł. Z kolei powiat łosicki otrzymał wsparcie na 9 projektów, których wartość to 22 mln zł, a dofinansowanie z UE 14 mln zł. Powiat miński również realizuje 9 projektów, których pula wsparcia przekracza 12 mln zł.

 

Przykłady projektów z regionu siedleckiego

 

Wśród przykładów projektów z subregionu siedleckiego wymienić można:

 • utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego (wartość 59,1 mln zł, dofinansowanie 42,7 mln zł);
 • przebudowę drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica – Paplin w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach” (wartość 20,3 mln zł, dofinansowanie 12,1 mln zł);
 • budowę Siedleckiego Ośrodka Onkologii (wartość 54,9 mln zł, dofinansowanie 41,4 mln zł);
 • rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach (wartość 56,3 mln zł, dofinansowanie 33,3 mln zł);
 • budowę Centrum Przesiadkowego w Siedlcach (wartość 15,3 mln zł, dofinansowanie 11,5 mln zł);
 • odnawialne źródła energii w gminie Mińsk Mazowiecki (wartość 12,5 mln zł, dofinansowanie 8,6 mln zł);
 • przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn-Tchórzew-Izdebki-Kosny, powiat siedlecki (wartość 9,5 mln zł, dofinansowanie 5,7       mln zł);
 • przebudowę bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz Utworzenie oddziału rehabilitacji (wartość 14 mln zł, dofinansowanie 9,2 mln zł);
 • rozbudowę i modernizację wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej, modernizacja wraz z zakupem wyposażenia Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. (wartość 10,8 mln zł, dofinansowanie 7,2 mln zł);
 • aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice (wartość 9,5 mln zł; dofinansowanie 4,9 mln zł);
 • budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie (wartość 8,4 mln zł, dofinansowanie 6,2 mln zł);
 • termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie (wartość 7,8 mln zł, dofinansowanie 5 mln zł);
 • poprawę stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury - etap II (wartość 2,3 mln zł, dofinansowanie          1,3 mln zł);
 • e-zdrowie SPZOZ Garwolin - usługi elektroniczne, jako fundament budowy nowego modelu dostępu do danych i świadczeń medycznych (wartości 4,9 mln zł, dofinansowanie 3,9 mln zł);
 • wdrożenie platformy zintegrowanych elektronicznych usług publicznych Urzędu Miejskiego w Węgrowie (wartość 1,3 mln zł, dofinansowanie 1 mln zł);
 • kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów (wartość 2,8 mln zł, dofinansowanie 1,8 mln zł);
 • dobrą porę na aktywnego seniora, gmina Zbuczyn (wartość      1,3 mln zł, dofinansowanie 1 mln zł).

 

83,5 mln zł z PROW 20142020

 

Poza RPO WM samorząd Mazowsza wspiera również samorządy lokalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sumie na działania dotyczące m.in. modernizacji dróg, gospodarki wodno-ściekowej, zabytków czy budowy i modernizacji targowisk władze Mazowsza miały do dyspozycji 88,4 mln EURO, czyli ok. 402 mln zł. Do beneficjentów z subregionu siedleckiego trafiło już blisko 83,5 mln zł. Samorząd Mazowsza podpisał z nimi 445 umów, najwięcej, bo aż 359, w ramach działania LEADER.

Liczba wyświetleń: 281

powrót