Aktualności

Samorząd Mazowsza wspiera rozwój bazy sportowej

2020.06.25 14:20 , aktualizacja: 2020.06.25 15:11

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Infografika kolorowa, informuje o programiw MIWIS 2020. Montaz 3 fotek i dwóch danych liczbowych z opisem. W trzeciej edycji programu...

Już niebawem na Mazowszu powstanie lub zostanie zmodernizowanych wiele boisk, siłowni plenerowych, skateparków czy hal sportowych. Pomogą środki z budżetu województwa. Radni województwa zdecydowali o przyznaniu 10 mln zł wsparcia w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. W sumie w całym województwie zostanie zrealizowanych 114 projektów.

 

Tegoroczna edycja programu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęło do nas 235 wniosków o wsparcie, a kwota dofinansowania, o jaką ubiegali się w nich samorządowcy, przekroczyła trzykrotnie pulę, którą przeznaczyliśmy na realizację tego programu. To pokazuje, że ta inicjatywa jest potrzebna. Samorządowcy widzą jego realne efekty nie tylko w swoich gminach, ale też u sąsiadów. I aplikują do samorządu o wsparcie. Z rozmów z beneficjentami wiemy, że często pomoc z budżetu Mazowsza domyka budżet takiego przedsięwzięcia – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Trzecia edycja programu

 

W trzeciej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej na realizację zadań Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 10 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu nie mogło przekroczyć 200 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ponadto każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza jeszcze w tym roku zostanie zrealizowanych 114 inwestycji. Do programu mogły zgłaszać się gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego. Szansę na wsparcie z budżetu województwa miały projekty dotyczące budowy nowych, modernizacji i remontu już istniejących obiektów sportowych, w tym m.in.: hal i boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), placów sportowo-rekreacyjnych.

 

– To ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje, dlatego chcemy pomóc mazowieckim gminom w ich realizacji. Pomożemy nie tylko w remontach tych już wysłużonych obiektów sportowych, ale też w budowaniu nowych, takich jak np. place zabaw dla najmłodszych, skateparki dla młodzieży czy siłownie dla starszych – podsumował wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Subregion ciechanowski

 

W subregionie ciechanowskim zrealizowanych zostanie 16 projektów, z dofinansowaniem samorządu Mazowsza w wysokości niespełna 1 mln 470 tys. zł

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1.

Gmina – Miasto Płońsk

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Płońsku

100 000

2.

Gmina – Miasto Raciąż

Modernizacja hali sportowej poprzez utworzenie stref cardio, fitness i odnowy biologicznej

40 000

3.

Gmina Baboszewo

Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie

 90 000

4.

Gmina Glinojeck

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku hali sportowej przy ul. Ciechanowskiej 8C w Glinojecku

100 000

5.

Gmina Miejska Ciechanów

Remont natrysków na krytej pływalni w Ciechanowie
- I etap

 90 000

6.

Gmina Płońsk

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szerominek

90 000

7.

Gmina Pokrzywnica

Budowa trybun oraz ogrodzenia boiska do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica

100 000

8.

Gmina Siemiątkowo

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Siemiątkowo Rogale

90 000

9.

Gmina Sońsk

Termomodernizacja sali gimnastycznej w Sońsku

100 000

10.

Gmina Strzegowo

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rudowo

100 000

11.

Gmina Stupsk

Budowa boiska w miejscowości Dąbek

100 000

12.

Gmina Wieczfnia Kościelna

Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Wieczfni Kościelnej

 90 000

13.

Gmina Załuski

Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę kortu tenisowego przy Szkole Podstawowej w Kamienicy

90 000

14.

Miasto Mława

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

100 000

15.

Powiat ciechanowski

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

100 000

16.

Powiat żuromiński

Modernizacja sali sportowej

90 000

Suma

1 470 000

 

 

Subregion ostrołęcki

 

W subregionie ostrołęckim zrealizowanych zostanie 13 projektów, z dofinansowaniem samorządu Mazowsza w wysokości niespełna 1 mln 175 tys. zł.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (zł)

1.

Gmina Brok

Przebudowa boiska w miejscowości Brok

90 000,00

2.

Gmina Czerwonka

Budowa ogrodzenia, piłkochwytów, oświetlenia oraz małej architektury na terenie boisk sportowych w miejscowości Czerwonka Włościańska

100 000,00

3.

Gmina Długosiodło

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Blochach

100 000,00 

4.

Gmina Kadzidło

Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle

100 000,00

5.

Gmina Lelis

Budowa przystani kajakowej w msc. Łęg Starościński - Walery, gm. Lelis

100 000,00

6.

Gmina Małkinia Górna

Remont nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej

100 000,00

7.

Gmina Młynarze

Modernizacja i doposażenie hali sportowej w msc. Młynarze gm. Młynarze

84 734,00

8.

Gmina Przasnysz

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie

100 000,00

9.

Gmina Rzewnie

Budowa boiska sportowego w miejscowości Łachy Włościańskie

100 000,00

10.

Gmina Sypniewo

Modernizacja oświetlenia płyty boiska oraz kabin dla zawodników na Stadionie Gminnym w Sypniewie

20 000,00

11.

Gmina Wąsewo

Adaptacja części poddasza w Publicznej Szkole Podstawowej w Brudkach Starych na ogólnodostępną salę gimnastyczną wraz z zapleczem

100 000,00

12.

Gmina Wyszków

Modernizacja skateparku w Wyszkowie - etap I

90 000,00

13.

Miasto Ostrołęka

Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim w Ostrołęce

90 000,00

Suma

1 174 734,00

 

 

Subregion płocki

 

W subregionie płockim zrealizowanych zostanie 10 projektów, z dofinansowaniem samorządu Mazowsza w wysokości ponad 969 tys. zł.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (zł)

1.

Gmina - Miasto Płock

Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - budżet obywatelski

100 000,00

2.

Gmina - Miasto Sierpc

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu

90 000,00

3.

Gmina Bielsk

Budowa infrastruktury sportowej na boisku szkolnym w miejscowości Bielsk

 100 000,00

4.

Gmina Bodzanów

Modernizacja hali gimnastycznej ZPO w Nowym Miszewie

100 000,00

5.

Gmina Mochowo

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo

 100 000,00

6.

Gmina Nowy Duninów

Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie poprzez budowę skoczni w dal oraz strefy workout

99 375,00

7.

Gmina Pacyna

Remont sali gimnastycznej ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Pacynie

90 000,00

8.

Gmina Rościszewo

Przebudowa i modernizacja bieżni i boiska szkolnego w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo

100 000,00

9.

Miasto i Gmina Drobin

Remont sali gimnastycznej w Łęgu Probostwie

90 000,00

10.

Powiat Gostyniński

Remont boiska wielofunkcyjnego przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

100 000,00

Suma

969 375,00

 

 

Subregion radomski

 

W subregionie radomskim zrealizowanych zostanie 27 projektów, z dofinansowaniem samorządu Mazowsza w wysokości ponad 2 mln zł.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (zł)

1

Gmina Borkowice

Budowa boiska do piłki siatkowej w ZSzP w Rzucowie

70 000

2

Gmina Chlewiska

Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Ostałowie

20 000

3

Gmina Głowaczów

Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Głowaczów

80 000

4

Gmina Gniewoszów

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gniewoszowie

95 000

5

Gmina i Miasto Przysucha

Poprawa dostępności do istniejącej infrastruktury sportowej poprzez budowę ciągów komunikacyjnych, trybun oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy zespole boisk do piłki siatkowej plażowej w Przysusze przy ul. Topornia

90 000

6

Gmina Iłża

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jasieniec Iłżecki Górny

80 000

7

Gmina Jastrzębia

Budowa bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Jastrzębia

95 000

8

Gmina Jedlnia-Letnisko

Budowa skateparku w miejscowości Jedlnia - Letnisko

95 000

9

Gmina Kowala

Remont boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kosowie Większym gm. Kowala

92 000

10

Gmina Magnuszew

Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego

95 000

11

Gmina Miasta Radomia

Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska 10 w Radomiu

80 000

12

Gmina Miasto Pionki

Budowa rowerowego placu zabaw, typu pumptrack w Mieście Pionki

95 000

13

Gmina Orońsko

Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku

54 000

14

Gmina Pionki

Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w m. Jedlnia

50 000

15

Gmina Promna

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Biejkowska Wola

46 337

16

Gmina Przytyk

Przebudowa pomieszczeń w budynku Gminnym w Przytyku z przeznaczeniem na pomieszczenia do rekreacji ruchowej tj. sali treningowej

92 000

17

Gmina Radzanów

Przebudowa boiska gminnego w Radzanowie

95 000

18

Gmina Rusinów

Remont boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

24 000

19

Gmina Skaryszew

Remont obiektu infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy MGOK w Skaryszewie poprzez remont nawierzchni boiska wraz z zakupem wyposażenia

100 000

20

Gmina Solec nad Wisłą

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pawłowicach

50 000

21

Gmina Szydłowiec

Wsparcie infrastruktury sportowej w Gminie Szydłowiec poprzez utworzenie bezobsługowego parku linowego

80 000

22

Gmina Wieniawa

Budowa siłowni plenerowej na dz. nr ewid. 340 w miejscowości Żuków

50 000

23

Miasto i Gmina Lipsko

Modernizacja stadionu sportowego w Lipsku

95 000

24

Powiat Kozienicki

Budowa siłowni plenerowej przy I LO w Kozienicach

75 000

25

Powiat Przysuski

Modernizacja boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rusinowie Koneckim

45 000

26

Powiat Radomski

Remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego przy LO w Iłży

70 000

27

Powiat Szydłowiecki

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu

100 000

    Suma

2 013 337

 

 

Subregion siedlecki

 

W subregionie radomskim zrealizowanych zostanie 29 projektów, z dofinansowaniem samorządu Mazowsza w wysokości ponad 2 mln 652 tys. zł.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (zł)

1

Gmina Cegłów

Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie

80 000

2

Gmina Dębe Wielkie

Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Ruda
gmina Dębe Wielkie - etap II

80 000

3

Gmina Górzno

Modernizacja boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Łąkach

90 000

4

Gmina Jabłonna Lacka

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z wyposażeniem
 boiska piłkarskiego w Jabłonnie Lackiej

100 000

5

Gmina Jakubów

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie

100 000

6

Gmina Kałuszyn

Wykonanie zadaszenia trybun stadionu piłkarskiego
w Kałuszynie

100 000

7

Gmina Korczew

Zakup i montaż trwałych urządzeń sportowych na boisku przy
Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie

100 000

8

Gmina Korytnica

Remont sali gimnastycznej w Sewerynowie

80 000

9

Gmina Kosów Lacki

Przebudowa i doposażenie boiska sportowego w Kosowie
Lackim

100 000

10

Gmina Kotuń

Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bojmiu

100 000

11

Gmina Mińsk Mazowiecki

Ogrodzenie terenu boiska oraz montaż piłkochwytów i bramek
przy Szkole Podstawowej w Stojadłach

100 000

12

Gmina Mrozy

Modernizacja stadionu sportowego w Mrozach

100 000

13

Gmina Platerów

Modernizacja istniejącej bieżni na stadionie sportowym
w Platerowie

100 000

14

Gmina Sabnie

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej
 na terenie Gminy Sabnie: pomostu przy zbiorniku Niewiadoma

90 000

15

Gmina Siedlce

Modernizacja placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości
Chodów

94 200

16

Gmina Siennica

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

100 000

17

Gmina Sobolew

Modernizacja infrastruktury boiska piłkarskiego w Sobolewie

90 000

18

Gmina Stanisławów

Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Armii Krajowej
w Stanisławowie - etap II

60 000

19

Gmina Stoczek

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzózka

18 000

20

Gmina Suchożebry

Budowa mini kompleksu sportowego w miejscowości Krześlinek

100 000

21

Gmina Zbuczyn

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Izdebkach-Kosnach

100 000

22

Gmina Żelechów

Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej
przy ul. Chłopickiego w Żelechowie

90 000

23

Miasto Garwolin

Budowa nowego placu sportowo-rekreacyjnego na terenach
sportowo-rekreacyjnych "Zarzecze" w Garwolinie

100 000

24

Miasto i Gmina Łosice

Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Łosicach

80 000

25

Miasto i Gmina Pilawa

Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu
Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami
infrastruktury

100 000

26

Miasto Siedlce

Budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej z zeskocznią
do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 12 w Siedlcach

100 000

27

Miasto Węgrów

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie

100 000

28

Powiat Miński

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie LO im. Polskiej
 Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim z nawierzchni
asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową z wykonaniem
ogrodzenia i oświetlenia

100 000

29

Powiat Węgrowski

Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Sadownem

100 000

    Suma

2 652 200

 

 

Warszawa

 

W Warszawie zrealizowanych zostanie 7 projektów, z dofinansowaniem samorządu Mazowsza w wysokości ponad 680 tys. zł.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (zł)

1

Miasto st. Warszawa - Dzielnica Białołęka

Modernizacja boiska przy ul. Picassa

100 000

2

Miasto st. Warszawa - Dzielnica Mokotów

Rewitalizacja toru wrotkowo-rolkowego oraz rozbudowa miejsca do uprawiania sportów wrotkowo-rolkowych

80 000

3

Miasto st. Warszawa - Dzielnica Praga-Północ

Remont nawierzchni hali sportowej

100 000

4

Miasto st. Warszawa - Dzielnica Targówek

Remont boiska szkolnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 114 w Warszawie

100 000

5

Miasto st. Warszawa - Dzielnica Ursynów

Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila

100 000

6

Miasto st. Warszawa - Dzielnica Wola

Modernizacja w Pływalni Delfin, ul. Kasprzaka 1/3, Warszawa 01-211 obejmująca: remont węzła cieplnego, projekt i przeprowadzenie drogi pożarowej na terenie Pływalni Delfin wraz z wydzieleniem strefy pożarowej w pomieszczeniu z pompami zasilającymi urządzenia przeciwpożarowe

100 000

7

Miasto st. Warszawa - Dzielnica Żoliborz

Modernizacja pomieszczeń istniejącej sauny oraz wypoczynków, natrysków

100 000

    Suma

680 000

 

 

Subregion warszawsko-wschodni

 

W subregionie warszawsko-wschodnim zrealizowanych zostanie 15 projektów, z dofinansowaniem samorządu Mazowsza w wysokości ponad 1 mln 380 tys. zł.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (zł)

1

Gmina Cegłów

Modernizacja boiska sportowego w Cegłowie

80 000

2

Gmina Dębe Wielkie

Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Ruda gmina Dębe Wielkie - etap II

80 000

3

Gmina Jadów

Renowacja boiska szkolnego w Szewnicy wraz z wykonaniem nawodnienia

90 354

4

Gmina Jakubów

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie

100 000

5

Gmina Kałuszyn

Wykonanie zadaszenia trybun stadionu piłkarskiego w Kałuszynie

100 000

6

Gmina Miejska Legionowo

Rozbudowa skateparku na Stadionie Miejskim w Legionowie

100 000

7

Gmina Mińsk Mazowiecki

Ogrodzenie terenu boiska oraz montaż piłkochwytów i bramek przy Szkole Podstawowej w Stojadłach

100 000

8

Gmina Mrozy

Modernizacja stadionu sportowego w Mrozach

100 000

9

Gmina Nieporęt

Modernizacja boiska w Nieporęcie

100 000

10

Gmina Siennica

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Żakowie

100 000

11

Gmina Stanisławów

Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Armii Krajowej w Stanisławowie - etap II

60 000

12

Gmina Wieliszew

Budowa boiska sportowego w Wieliszewie

100 000

13

Gmina Wołomin

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina przy ul. Cichorackiej 8 w Starym Grabiu w Gminie Wołomin

100 000

14

Powiat Miński

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia

100 000

15

Gmina Klembów

Budowa boiska do gry w piłkę nożną w Starym Kraszewie

70 000

    Suma

1 380 354

 

 

Subregion warszawsko-zachodni

 

W subregionie warszawsko-zachodnim zrealizowanych zostanie 5 projektów, z dofinansowaniem samorządu Mazowsza w wysokości ponad 450 tys. zł.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania (zł)

1

Gmina Baranów

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Cegłów

90 000

2

Gmina Izabelin

Budowa Skateparku w gminie Izabelin

90 000

3

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

100 000

4

Powiat Pruszkowski

Remont hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie

100 000

5

Powiat Warszawski Zachodni

Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu wraz z budową wiaty rowerowej

70 000

    Suma

450 000

 

Liczba wyświetleń: 421

powrót