Aktualności

Dzień czystego powietrza w dobie koronawirusa

2020.11.13 14:30 , aktualizacja: 2020.11.18 12:46

Autor: Kamila Zawadzka (PZ), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Na tle czystego nieba, na którym widać biały obłok, leci klucz ptaków W listopadzie obchodzimy...

Nasze zdrowie w dużej mierze zależy od czystości środowiska naturalnego. Duże znaczenie ma zwłaszcza jakość powietrza, którym oddychamy. To ono wpływa na naszą odporność i podatność na różne choroby. Czy, jeśli oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, mamy powody do większych obaw przed koronawirusem?

 

Polskie miasta są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych w Europie – wysokie stężenia substancji w powietrzu odpowiadają za 20 proc. przedwczesnych zgonów. Przeciętny mieszkaniec Mazowsza ponosi miesięcznie koszty w wysokości około 800 zł w związku ze skutkami zdrowotnymi zanieczyszczenia powietrza. W skali województwa liczącego 5 423 168 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2019 r.) jest to wydatek rzędu 52 mld zł rocznie.

 

Zagrożenie z obu stron

W miejscach, gdzie występują wysokie stężenia szkodliwych substancji w powietrzu, organizm ludzki narażony jest na atak z dwóch stron – zanieczyszczone powietrze oraz aktywność wirusa oddziałuje negatywnie na układy krwionośny i oddechowy. Ryzyko śmiertelności jest więc większe – aż 28 proc. zgonów na COVID-19 można powiązać z długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza. Różnica pomiędzy oboma czynnikami polega na tym, że aktywność wirusa w pewnym momencie zostanie wyciszona, np. ze względu na nabycie odporności stadnej, czy też dostępność szczepień. Natomiast redukcja zanieczyszczenia powietrza jest procesem długotrwałym i będzie wynikać tylko i wyłącznie z ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza.

 

Bądź świadomym obywatelem

Stan powietrza jest ściśle powiązany z działalnością człowieka. Za przekroczenia norm jakości powietrza na obszarze województwa mazowieckiego odpowiada głównie spalanie paliw w gospodarstwach domowych, a na terenie Warszawy – również transport. Nie bez znaczenia są emisje z sektora wytwórczego – szacunkowy wpływ przemysłu na zanieczyszczenie powietrza na Mazowszu to około 10 proc.

 

Dostosować się do norm unijnych

Przekroczeniami norm jakości powietrza w Polsce interesuje się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego wyrok z 22 lutego 2018 r. zobowiązuje Polskę do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza pod rygorem kary.

 

Grafika pokazuje wysokość kary za zanieczyszczone powietrze w stosunku do tego, co pożytecznego mozna by zrobić za te pieniądze. Ukazuje straty finansowe spowodowane zanieczyszczeniem

 

Samorząd Mazowsza w trosce o jakość powietrza i Twoje zdrowie

Aby zapobiec negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową (uchwała nr 162/17 z 24 października 2017 r.).

 

 

Grafika przedstawiająca wymagania wobec użytkowania kotłów na paliwa stałe

 

Na jesieni br. sejmik województwa przyjął Program Ochrony Powietrza (POP) (uchwała nr 115/20 z 8 września 2020 r.). Uchwała zawiera opis ram jakości powietrza w województwie, przedstawia wyniki pomiarów poziomów substancji w powietrzu w 2018 r. i diagnozę źródeł odpowiedzialnych za przekroczenia oraz niezbędne działania i podmioty odpowiedzialne za ich realizację.

POP określa działania długoterminowe, których realizacja rozpocznie się w 2021 r., a zakończy w 2026 r.

Integralną częścią Programu jest Plan działań krótkoterminowych. Opisano w nim, jak należy się zachować w sytuacji ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza. Działania krótkoterminowe należy podejmować tylko w czasie trwania powiadomienia o ryzyku – zwykle jest to od 1 do 2 dni.

 

Jak się dowiesz o ryzyku?

 • Sprawdzaj strony internetowe Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Miasta/Gminy,
 • Sprawdzaj serwisy społecznościowe (np. Facebook) ww. podmiotów,
 • Na smartfonie zainstaluj aplikację RSO (Regionalny System Ostrzegania pokazuje powiadomienia o każdym ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego, docelowego, informowania i alarmowego),
 • Odczytuj wiadomości SMS (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła Alert o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego SMSem),
 • Śledź informacje w lokalnych mediach,
 • Sprawdź jakie jeszcze sposoby informowania prowadzi Twoja gmina i monitoruj je

Co Plan działań krótkoterminowych oznacza dla Ciebie?

Grafika wymienia działania krótkoterminowe, mające pomóc oczyścić powietrze - to między innymi zakaz używania dmuchaw do liści

 

Grafika mówiąca o zakazie używania spalinowego sprzętu ogrodniczego

 

Grafika mówiąca o zakazie palenia w kominkach

 

Grafika mówiąca o zakazie rozpalania grilli i ognisk

Tu chodzi o Twoje zdrowie!

Z każdym oddechem człowiek wciąga do płuc około pół litra powietrza. Dlatego tak ważna jest jego jakość. Dbaj o nie, by chronić siebie i swoich najbliższych. Zacznij już dziś, świętując z nami Dzień Czystego Powietrza (14 listopada):

 • posegreguj śmieci (część z nich trafi do spalarni, a część zostanie poddana recyklingowi),
 • zrezygnuj z palenia w kominku,
 • nie spalaj odpadów,
 • zaoszczędź energię, korzystając tylko z niezbędnych urządzeń,
 • posadź rośliny,
 • zamiast jazdy samochodem wybierz spacer, rower lub komunikację miejską.

Liczba wyświetleń: 123

powrót