Aktualności

Druhowie ze Stoczka na wysokościach

2020.11.25 14:25 , aktualizacja: 2020.12.02 22:14

Autor: Krzysztof Snopkiewicz (OSP Stoczek), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Dziewczyna spuszcza się na linie ze skały Jednostka zoraganizowała...
  • Pamiątkowe zdjęcie grupy młodzieży Młodzież uczestniczyła w...
  • Instruktor asekuruje ucznia na ściance Odbyło się też szkolenie...
  • Trzy osoby wspinają się na skałę Strażacy edukują także...
  • Grupa strażaków podczas zająć teoretycznych Zakres szkoleń był bardzom...
  • Dwwóch druhow w uprzężach wspinaczkwych Strażacy czestniczyli...

Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku (powiat węgrowski), dbając o stały rozwój strażaków ochotników inwestuje w podnoszenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie działań ratowniczych. Dodatkowo, mając okazję i możliwości, strażacy edukują także młodzież, z której wywodzą się przyszli druhowie OSP. Ostatnio jednostka zorganizowała szkolenia z ratownictwa wysokościowego.

 

Dofinansowanie dzięki współdziałaniu

We wrześniu Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie umowę na realizację przygotowanego przez siebie projektu dotyczącego szkolenia strażaków OSP i potencjalnej młodej kadry w zakresie technik linowych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Środki OSP pozyskało w ramach konkursu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem”. Wykonawcą jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek. Wartość projektu to 50 tys. zł.

 

Umiejętności na „wysokościowym” poziomie

W ramach projektu zrealizowano trzy działania. Od 24 do 29 października w Sokolikach (województwo dolnośląskie), młodzież uczestniczyła w szkoleniu wspinaczkowym, realizowanym przez instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu, działających w Dolnośląskiej Szkole Wspinaczki. Podczas 6-dniowego kursu młodzi ludzie uczyli się wspinaczki z dolną asekuracją (samodzielnie i w zespole, zarówno po drogach krótkich, jak i wielowyciągowych), zjazdów z auto-asekuracją, podchodzenia po linie, budowania stanowisk i zakładanie punktów asekuracyjnych na własnej protekcji, a także wiązania węzłów wspinaczkowych oraz różnych techniki wspinania.

Natomiast druhowie OSP od 13 do 15 listopada uczestniczyli szkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego. Poznali zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSR zakres działań podstawowych i obowiązujące przepisy, sprzęt pożarniczy i środki techniczne wykorzystywane w działaniach tego typu i techniki dotarcia do miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego. Ćwiczyli również  asekurację i autoasekurację w terenie eksponowanym, techniki samoratowania i ewakuacyjne w ratownictwie wysokościowym.

Warto wspomnieć, że niewielka liczba jednostek w kraju może szczycić się posiadaniem przez swoich druhów takiego szkoleniem. Nabyte umiejętności będą wykorzystywane w praktyce i podniosą jakość działań pożarniczych i posłużą likwidowaniu rozmaitych zagrożeń.

Trzeci kurs odbył się w dniach 21–22 listopada. Było to szkolenie operatora sztucznej ścianki wspinaczkowej. Dzięki kwalifikacjom nabytym w trakcie tego kursu druhowie mogą organizować ćwiczenia wysokościowe na własnym terenie.

Liczba wyświetleń: 165

powrót