Aktualności

Z wizytą w Gostyninie

2020.12.28 14:55 , aktualizacja: 2021.01.11 10:40

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Przy stole prezydialnym siedzą marszałek Struzik i wicemarszałek Raboszuk i podpisują dokumenty. Razem z nimi siedzą przedstawiciele powiatu. Na stole stoją świąteczne choinki - po jednej przy każdym końcu stołu Akt notarialny podpisali...
  • Trzech przedstawicieli OSP, lokalnego samorządu oraz marszałek Struzik stoją w pólkolu i pozują do zdjęcia. Każdy ze strażaków trzyma przed sobą tablicę z informacją o dofinansowaniu Przy okazji wizyty w...
  • Widok na zabytkowe arkady w Gostyninie Zabytkowe kramy w...

Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił gostynińskie jatki. W zabytkowym budynku mieścić się będzie Muzeum Regionalne Ziemi Gostynińskiej oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

 

Przy okazji wizyty w Gostyninie marszałek Adam Struzik przekazał również tutejszym jednostkom OSP specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

 

Gostynińskie arkady w rękach samorządu Mazowsza

Zdaniem marszałka Adama Struzika mieszczący się przy ul. Floriańskiej 23 budynek Kramów doskonale sprawdzi się w roli muzeum.

– To miejsce wyjątkowe i bardzo charakterystyczne dla Gostynina. Nie da się przecenić jego wartości historycznej, gdyż jest to jeden z niewielu zachowanych w mieście przykładów architektury municypialnej. Chcemy przywrócić mu dawną świetność, stąd pomysł na stworzenie tu oddziału naszego Muzeum Mazowieckiego, w którym prezentowane będzie dziedzictwo kulturowe i wieloetniczne społeczności zamieszkałych w tym rejonie. Ludzi współpracujących ze sobą, szanujących swoją odrębność i pracujących na rzecz wspólnoty i miasta.

Neoklasycystyczny budynek Kramów, który początkowo nosił nazwę jatek miejskich, został wzniesiony około 1924 r. z inicjatywy Michała Żychlińskiego, pierwszego burmistrza Gostynina. Autor projektu jest nieznany. W okresie okupacji, w latach 1942–1945, budynek pełnił funkcję więzienia sądowego. W 1946 r. przejęło go miasto. W okresie powojennym mieściły się tam biuro i hurtownie Miejskiego Handlu Detalicznego. W ostatnich latach funkcjonowały w nim lokale użytkowe, obecnie nie jest użytkowany. Będąca własnością osób fizycznych nieruchomość jest częścią wpisanego do rejestru zabytków zespołu staromiejskiego miasta Gostynina. Zespół ten jest też wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

 

Ziemia gostynińska będzie miała swoje muzeum

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, w nowej placówce kulturalnej samorządu Mazowsza organizowane będą wystawy, zajęcia edukacyjne i  animacyjne oraz koncerty.

– Powstanie tu lokalne centrum działań kulturotwórczych na rzecz społeczności lokalnych Gostynina i okolic. Głównym tematem ekspozycji stałej będzie historia miasta i zamku gostynińskiego, ukazująca również wielokulturowość regionu – w tym związki ze społecznością żydowską.

Ekspozycję nowego muzeum utworzą historycy Muzeum Mazowieckiego w Płocku we współpracy z historykami i regionalistami ziemi gostynińskiej dodaje dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonard Sobieraj.

– Jesteśmy przekonani, że nowa placówka nie tylko wzbogaci życie kulturalne Gostynina i regionu, ale także przyczyni się do ocalenia zabytków kultury materialnej tego miasta.

 

Sprzęt dla OSP  

Specjalistyczny sprzęt odebrały 4 jednostki OSP: z Lucienia, Białotarska, Helenowa i Miałkówka. Trafiły do nich ubrania specjalne, buty gumowe, rękawice strażackie oraz hełmy z latarką. Poza tym 6 jednostek OSP: Kazimierzów, Sanniki, Strzałki, Leśniewice, Helenów Słupski i Szkarada otrzymały po jednym agregacie prądotwórczym.

 – Samorząd Województwa Mazowieckiego już od 2006 r. wspiera jednostki OSP z naszego regionu w wypełnianiu ich trudnej i niezwykle odpowiedzialnej misji. Jako jedno z niewielu województw finansujemy lub współfinansujemy m.in. zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia strażaków ochotników. Z dumą mogę powiedzieć, że od 2006 r. z budżetu Mazowsza przeznaczyliśmy na te cele, w różnej formie, blisko 119 mln zł. Tylko w tym roku przekazaliśmy już ponad 21 mln zł – podkreślił marszałek Adam Struzik. – Cieszę się, że mogliśmy wspomóc także 10 bardzo zasłużonych dla naszego regionu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu gostynińskiego. Otrzymane dziś ochronne ubrania strażackie i sprzęt na pewno poprawią ich bezpieczeństwo i usprawnią akcje ratownicze – dodał marszałek.

 

 

Liczba wyświetleń: 224

powrót