Bezpieczeństwo oczami młodzieży

Wiedza, świadomość i wyobraźnia młodzieży dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego jest niezmiernie ważna. Dotyczy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Każde podjęte działanie aktywizujące młodzież do przyjmowania odpowiedzialnej postawy, przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa na drodze. Natomiast wiedza i umiejętności, które zdobywa się podczas samodzielnie wykonywanych czynności pozostaje na długie lata. Istotna jest też forma przekazywanej wiedzy praktycznej – najlepiej by była nowatorska i jak najmniej standardowa. Sprawdźmy zatem, jak młodzież czuje i widzi bezpieczeństwo na drodze, np. nagrywając film o tej tematyce.

 

Konkurs na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Młodzież kręci bezpieczeństwo”

 

Lista szkół, które zostały wyłonione, jako najlepsze

 

Gimnazjaliści za kamerą, czyli najlepsze filmy o bezpieczeństwie wybrane