Bezpieczna droga do szkoły

Konkurs pn. „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

2012.04.03 14:35 , aktualizacja: 2012.04.13 13:45

Autor: Joanna Stefaniak, Departament Organizacji, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Od 2002 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera działania edukacyjne w zakresie wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach. W związku z tym, z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach samorządowego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznegoorganizowane są konkursy pn. „Bezpieczna droga do szkoły” popularyzujące naukę przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 

Współorganizatorami Konkursu są: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, powiaty, miasta/gminy, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, właściwa komenda powiatowa policji lub komenda miejska policji.

 

Celem konkursów jest poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na rowerach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych.

 

Biorąc udział w konkursach pn. „Bezpieczna droga do szkoły” dzieci uczą się przepisów ruchu drogowego i odpowiednich zachowań na drodze. Ponadto, zostają wyposażone w elementy odblaskowe i odpowiednie oświetlenie do roweru, dzięki czemu są bardziej widoczne dla innych użytkowników dróg.

 

Konkursy pn. „Bezpieczna droga do szkoły” organizowane są w formie konkursów lokalnych i konkursów regionalnych.

 

Konkursy lokalne obejmują swoim zasięgiem gminę, kilka szkół lub kilka klas z danej szkoły. Organizowane są na prośbę przedstawicieli samorządu lub dyrektorów szkół.

 

Konkursy regionalne organizowane są w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów imają charakter dwuetapowy:

I Etap – Eliminacje gminne- organizowany jest we własnym zakresie przez samorządy gminne we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie gminy. Eliminacje mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczestników do Finału powiatowego i polegają na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego w klasach IV-VI szkół podstawowych i klasach I-II gimnazjów, a następnie wyłonienie reprezentacji do Finału powiatowego. Za ten etap odpowiedzialni są wójt/burmistrz oraz dyrektorzy szkół biorących udział w Konkursie.

II Etap – Finał powiatowy składa się z dwóch części:

Część I – teoretyczna - w formie testu sprawdzającego wiedzę uczestników Finału powiatowego z zakresu przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;

Część II – praktyczne sprawdzenie umiejętności bezpiecznego kierowania rowerem na rowerowym torze przeszkód.

Za ten etap odpowiedzialny jest Komitet Organizacyjny Konkursu.

 

Uczniowie biorący udział w Eliminacjach gminnych otrzymują podręcznik „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa”, natomiast uczestnicy Finału powiatowego otrzymujązestawy zawierające wyposażenie rowerzysty: kask rowerowy, kamizelkę odblaskową, oświetlenie do roweru (lampka przednia i tylna), opaski odblaskowe, smycz z elementami odblaskowymi oraz podręcznik „Moje pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa”. Zwycięzcy za zajęcie I, II i III miejsca otrzymują dodatkowe nagrody: rowery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, mp4, itp.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 56 kB, Liczba pobrań: 894, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 3665