Ochotnicza Straż Pożarna

Pomoc finansowa dla OSP

2020.01.29 12:05 , aktualizacja: 2020.02.05 12:09

Autor: Joanna Trusiak (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Ochotnicze Straże Pożarne skupiają w swoich szeregach profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych nieść pomoc, często narażając własne życie. W szeregach drużyn OSP są druhowie odpowiednio przeszkoleni z ratownictwa drogowego oraz medycznego, którzy najczęściej, jako pierwsi, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia. Skuteczność ich działania uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują.

 

Nie jest możliwe prawidłowe realizowanie zadań, w tym w szczególności ratowanie życia poszkodowanym, bez odpowiedniego wyposażenia jednostek OSP w specjalistyczne samochody oraz sprzęt. Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest procesem ciągłym, wymagającym dużych nakładów finansowych, dlatego też konieczne jest wsparcie samorządu województwa. Działania te korzystnie wpłyną na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego całego regionu.

 

Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup samochodów i sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie mazowieckim, rozpoczęła się w 2006 r. i nadal jest kontynuowana.

 

Przyznane środki finansowe pozwoliły na doposażenie jednostek OSP w samochody pożarnicze, sprzęt specjalistyczny czy ubrania ochronne, bez których nie byłoby możliwe udzielenie profesjonalnej pomocy ratowniczej. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza wiele jednostek OSP dołączyło do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Trudna sytuacja finansowa gmin/miast oraz ochotniczych straży pożarnych powodowała, że budynki, w których przechowywane są pozyskane nowe sprzęty i samochody, nie są remontowane. Mając to na uwadze można uzyskać także dofinansowanie na remont budynków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli tzw. strażnic.

 

Mając na uwadze duże potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, uruchomione zostały zadania OSP–2020 oraz MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP–2020.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z niżej wymienionymi pracownikami Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Joanną Trusiak, tel.: (22) 59-79-180

Agnieszką Kupiec, tel.: (22) 59-79-113

Anną Ochalską, tel.: (22) 59-79-219.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 82 kB, Liczba pobrań: 2729, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 1696
Rozmiar: 89 kB, Liczba pobrań: 2674, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 1740

Liczba wyświetleń: 24129