Informacje prasowe

INFORMACJA - Innowacyjne Mazowsze

2008.01.30 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

30 stycznia w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu RIS Mazovia oraz inaugurująca proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

- Zakończył się trwający 32 miesiące proces opracowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Dokument ten jest szczególnie ważny w perspektywie nowych szans jakie daje nam funkcjonowanie naszego regionu w strukturze gospodarczej i społecznej zjednoczonej Europy. Głównym zadaniem strategii jest z jednej strony wskazanie oraz wyznaczenie kierunków rozwoju całego Mazowsza w zakresie wspierania innowacyjności, z drugiej zacieśnienie współpracy wszystkich środowisk zainteresowanych udziałem w procesie innowacji. – mówił podczas uroczystego otwarcia konferencji Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza jest jednym z kluczowych instrumentów wspierania rozwoju innowacyjności na Mazowszu, rozumianej jako zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Skierowana jest ona przede wszystkim do przedsiębiorców. Jej głównym celem jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Mazowsza.

Zakłada ona także cztery cele strategiczne – zacieśnienie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami nauki i techniki, wzrost internacjonalizacji, czyli współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw województwa mazowieckiego, wzrost środków i efektywności finansowania badań naukowych oraz kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz proprzedsiębiorczych w regionie. Przykładem realizacji ostatniego celu strategicznego będzie m.in. Konkurs Innowator Mazowsza.

Już od 1 marca młodzi przedsiębiorcy oraz naukowcy z Mazowsza będą mogli wziąć udział w konkursie Innowator Mazowsza. Jego celem jest wyłonienie i promocja najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców oraz naukowców działających na Mazowszu. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach. W pierwszej - Młoda Innowacyjna Firma mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący innowacyjną firmę nie dłużej niż 3 lata. W drugiej Młody Innowacyjny Naukowiec – doktoranci. W konkursie oceniane będą prace doktorskie oraz osiągnięcia naukowe z zakresu innowacyjności. Ocenę osiągnięć przeprowadzą niezależni eksperci – przedstawiciele nauki oraz biznesu. W każdej kategorii trzech najlepszych uczestników otrzyma nagrody pieniężne. Konkurs potrawa do końca września. Szczegóły dotyczące konkursu będzie można znaleźć w drugiej połowie lutego na stronie www.mazovia.pl.

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza została opracowana w ramach projektu europejskiego, wspólnie z partnerami krajowymi – Politechniką Warszawską i Ośrodkiem Przetwarzania Informacji oraz partnerami zagranicznymi – ZAB (Agencją Rozwoju Brandenburgii) i META Group (międzynarodową firmą doradczą). Koordynatorem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W konferencji udział wzięli m.in. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Stefan Kotlewski – Wicemarszałek, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – Rektor Politechniki Warszawskiej

Pliki do pobrania

Rozmiar: 114 kB, Liczba pobrań: 165, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 352

powrót