Informacje prasowe

Komunikat - Zajęcia w szpitalach dla licealistów

2008.01.31 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

Już po raz dziesiąty, 724 licealistów weźmie udział w zajęciach „Szkół Promocji Zdrowia”. W akcję zaangażowanych jest 7 szpitali oraz 9 liceów z terenu całego Mazowsza. W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy na ten cel 576 tys. zł.

W tym roku, podobnie jak i w roku ubiegłym w ramach „Szkół Promocji Zdrowia” – ponad 720 uczniów z 9 mazowieckich liceów, z klas o profilu biologiczno-chemicznym pracować będzie pod opieką pracowników mazowieckich szpitali. Przez cały rok szkolny, co najmniej raz w tygodniu, uczniowie uczestniczyć będą w 90–minutowych blokach zajęciowych.

W trakcie trzech lat nauki, uczniowie zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu m.in.: promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, udzielania pierwszej pomocy, przeciwdziałania uzależnieniom, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, podstaw psychologii, mikrobiologii, a także żywienia.

Biorący udział w programie uczniowie mogą także zdobyć wiedzę na temat pracy w szpitalu, podstaw medycyny oraz zasad zdrowego stylu życia.

Program zajęć składa się z 9 części realizowanych w formie: wykładów, seminariów, dyskusji panelowych, gier dydaktycznych, ćwiczeń praktycznych, konferencji, wycieczek edukacyjnych oraz pokazów filmów, foliogramów i tablic. Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są nowoczesne narzędzia m.in.: fantomy, modele i sprzęt audiowizualny. Zajęcia w szpitalach prowadzone są równolegle do nauki w liceach.

Program „Szkoły Promocji Zdrowia” realizowany jest przez 9 mazowieckich liceów oraz 7 podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego szpitali.

Zajęcia prowadzone będą w:
  • Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie
  • Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie
  • Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie
  • Samodzielnym Zespole Publicznych ZOZ im. J. Psarskiego w Ostrołęce
  • Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku
  • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu
  • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach.

Koordynacją programu zajmuje się Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Do tej pory Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na realizację tego programu ponad 3,5 mln zł.
Marta Milewska
Rzecznik Prasowy

Liczba wyświetleń: 358

powrót