Informacje prasowe

Informacja prasowa: Inwestycje w regionie siedleckim w latach 2006-2008

2006.04.21 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W latach 2006-2008 w regionie siedleckim będzie realizowanych 13 inwestycji o wartości ponad 80 mln zł, ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Zostaną one sfinansowane z budżetu województwa mazowieckiego i funduszy strukturalnych.

Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na modernizację 3 odcinków dróg wojewódzkich – 59,5 mln zł, z czego 22,5 mln zł stanowią środki z budżetu województwa mazowieckiego, a 37 mln zł będzie pochodzić z funduszy strukturalnych. Do realizacji przewidziano:
 • modernizację drogi nr 677 Małkinia–granice województwa - 49,3 mln zł
 • dokończenie modernizacji drogi nr 694 - 3 mln zł.
 • przebudowę drogi nr 637 w Węgrowie - 7,2 mln zł.

W ochronie zdrowia będzie realizowanych 9 inwestycji o wartości blisko 11 mln zł, które sfinansuje samorząd województwa. 5 przedsięwzięć jest planowanych w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce:
 • modernizacja instalacji ściekowej – 300 tys. zł
 • wymiana dachu na gmachu głównym – 160 tys. zł
 • modernizacja dróg wewnętrznych i parkingów - 300 tys. zł
 • modernizacja wind – 720 tys. zł
 • rozbudowa i modernizacja systemu komputerowego – 180 tys. zł.

Natomiast 4 inwestycje będą realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach:
 • dokończenie tworzenia pracowni hemodynamicznej – 300 tys. zł
 • doposażenie oddziału ratunkowego – 1,3 mln zł
 • modernizacja bloków operacyjnych - 7 mln zł
 • modernizacja systemów monitorowania czynności życiowych – 600 tys. zł

W tym roku przewidziano także rozbudowę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach. Wartość inwestycji oszacowano na ok. 10,4 mln zł. Z budżetu województwa pochodzić będzie 2,6 mln zł, z funduszy strukturalnych natomiast 7,8 mln zł.


SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WSPIERA INWESTYCJE GMIN I POWIATÓW

Aby wyrównać dysproporcje w rozwoju regionalnym Samorząd Województwa Mazowieckiego od dwóch lat realizuje autorski program wsparcia dla mazowieckich gmin i powiatów – Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza. Program ten tworzą:
 • Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej
 • Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich
 • Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Wieloletni Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej

W ramach tych programów, z budżetu województwa finansowane są inwestycje samorządów lokalnych: modernizacje dróg, budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz modernizacje placówek oświatowych i sportowych.

W 2006 r. dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego, o wartości 24,5 mln zł, w regionie siedleckim zostaną zrealizowane 193 inwestycje. Na modernizacje i remonty 81 szkół oraz zakup wyposażenia samorząd Mazowsza przekaże 4,5 mln zł. Na przebudowę 11 odcinków dróg powiatowych zostanie przeznaczonych 3,5 mln zł. Na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz remonty dróg gminnych będzie przekazanych 12,6 mln zł. Ponadto z budżetu województwa wyasygnowano 3,9 mln zł na dofinansowane 43 inwestycji dotyczących infrastruktury sportowej, czyli budowy boisk, stadionów, sal gimnastycznych oraz zakupu sprzętu sportowego.

Szczegółowe dane dotyczące gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie z SPRM przedstawia załącznik nr 1.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Pliki do pobrania

Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 187, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 49 kB, Liczba pobrań: 321, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 29 kB, Liczba pobrań: 409, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 57 kB, Liczba pobrań: 274, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 552

powrót