Informacje prasowe

Informacja prasowa: Współpraca Mazowsza z Ile-de-France i Brandenburgią

2006.05.04 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W podpisanej 3 maja 2006r. Deklaracji współpracy pomiędzy trzema regionami, szczególny nacisk położono na: wymianę informacji i dobrych praktyk między instytucjami gospodarczymi i przedsiębiorstwami, wzmocnienie reprezentacji w ramach partnerstwa w Brukseli, wspieranie i doradztwo dla szkół, wymianę artystyczną i kulturalną, wymianę doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, jak również wymianę młodzieży.

Głównym celem współpracy trzech regionów będzie stworzenie ponadregionalnych projektów, dotyczących m.in. ochrony środowiska, gospodarki odpadami, kultury, wymiany młodzieży i współpracy szkół oraz pomoc europejskich partnerów w wykorzystaniu unijnych funduszy na Mazowszu.


REGION ILE-DE-FRANCE

Region Ile-de-France jest partnerem Mazowsza od 6 lat – porozumienie o współpracy zostało podpisane w 2000 roku. W 2001 roku podpisano umowę bliźniaczą, której celem było przygotowanie województwa mazowieckiego m.in. do efektywnego wykorzystywania funduszy strukturalnych. W ramach umowy wyszkolona została grupa tzw. instruktorów regionalnych, których zadaniem było szkolenie i doradztwo samorządom lokalnym na Mazowszu w zakresie funduszy strukturalnych. Efektem przedsięwzięcia jest m.in. opracowany – przy wsparciu francuskich ekspertów – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego, niezbędny do absorpcji środków z funduszy strukturalnych alokowanych na Mazowszu.

W 2004 roku Mazowsze obecne było na Foire de Paris - największych i jednych z najbardziej prestiżowych targów dóbr konsumpcyjnych w Europie (odwiedza je corocznie ponad 700 tys. osób). Zaprezentowano dwie wystawy, promujące Mazowsze i dziedzictwo kulturowe w naszym regionie: „Wnętrze szlacheckiego salonu z polowy XIX-ego wieku” oraz „Dziedzictwo architektury drewnianej w Polsce”. Ekspozycje przygotowały: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.


KRAJ ZWIĄZKOWY BRANDENBURGIA

Współpraca Mazowsza z Brandenburgią rozpoczęła się w 2002 r. Regiony te współdziałają na wielu płaszczyznach m.in.: gospodarki, nauki, kultury, oświaty, rolnictwa, leśnictwa komunikacji i ochrony zdrowia. Zrealizowano wspólne projekty z wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej. Okazją do wzajemnej promocji kultury był wspólny projekt pod nazwą „Rok Polsko–Niemiecki 2005/2006”, w czasie którego Województwo Mazowieckie uczestniczyło w uroczystościach z okazji 15. Rocznicy Zjednoczenia Niemiec zorganizowanych w Poczdamie.

W 2005 roku przedstawiciele samorządu Województwa Mazowieckiego, którzy realizują projekt RIS Mazovia, złożyli wizytę studialną w Brandenburgii. M.in. zapoznano się ze sposobami promowania i wspomagania działań innowacyjnych, na podstawie zadań realizowanych przez Agencję Rozwoju Brandenburgii (ZAB).


WSPÓŁPRACA TRZECH REGIONÓW

Przykładem trójstronnej współpracy była, zorganizowana w 2003 roku, międzynarodowa konferencja „Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi w Polityce Regionalnej”, w której udział wzięli przedstawiciele regionu Ile-de-France, Kraju Związkowego Brandenburgia i Województwa Mazowieckiego. W czasie spotkania omawiano sposoby wykorzystania funduszy strukturalnych w państwach Unii Europejskiej oraz przygotowanie Mazowsza w tym zakresie.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Pliki do pobrania

Rozmiar: 90 kB, Liczba pobrań: 817, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 141 kB, Liczba pobrań: 355, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 391

powrót