Informacje prasowe

Konferencja prasowa: Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego na lata 2007-2013

2006.05.08 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

12 maja b.r., w godzinach 9.30 – 14.20, w gmachu Ministerstwa Gospodarki przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w sali „Pod Kopułą” (wejście od ul. Wspólnej), odbędą się konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz rządowego projektu Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013

O godz. 9.00 w sali „Pod Kopułą” odbędzie się konferencja prasowa, w której wezmą udział: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Tomasz Sieradz, Wicewojewoda Mazowiecki – Jacek Sasin oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Tomasz Nowakowski. Na konferencji zostanie zaprezentowany projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz planowany podział środków dla Mazowsza, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007 – 2013.

Narodowa Strategia Spójności (NSS) i Regionalny Program Operacyjny (RPO) to dokumenty, które określają priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności, w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007 – 2013.

W latach 2007–2013 na 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce przeznaczono ok. 15,9 mld euro. Planuje się, że na realizację RPO województwo mazowieckie otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości od 1,1 mld euro do 1,79 mld euro, w zależności od sposobu obliczania środków i przyjętego przez polski rząd algorytmu.

Serdecznie zapraszamy.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 720

powrót