Informacje prasowe

Informacja prasowa: Współpraca Województwa Mazowieckiego z Regionem Sztokholmskim w latach 2002-2006

2006.05.10 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Region Sztokholmski jest partnerem Mazowsza od ponad czterech lat. W marcu 2002 roku przedstawiciele obu regionów podpisali porozumienie o współpracy międzyregionalnej. Na mocy tego dokumentu są realizowane wspólne projekty w ochronie zdrowia, gospodarce odpadami, transporcie, rozwoju regionalnym i planowaniu przestrzennym.

Najważniejszym obszarem współpracy jest ochrona zdrowia. Partnerzy we współpracy z 5 mazowieckimi szpitalami realizują wspólny projekt stworzenia strategii rozwoju technologii teleinformatycznych w ochronie zdrowia na Mazowszu. Realizacja projektu w całości finansowana była przez Region Sztokholmski.

Ponadto były organizowane liczne seminaria. Tematem spotkań w Warszawie była m.in. organizacja ratownictwa medycznego w dużych aglomeracjach w Polsce i Szwecji. Specjaliści z Mazowsza mieli również okazję zapoznać się w Sztokholmie ze szwedzkimi rozwiązaniami w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Gospodarka odpadami to kolejny obszar współpracy. W 2005 roku Województwo Mazowieckie i Region Sztokholmski przystąpiły do realizacji 3-letniego międzynarodowego projektu w zakresie gospodarki odpadami „RECO”, finansowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR. Celem projektu jest m.in. prowadzenie kampanii edukacyjnych dla społeczności lokalnych, samorządowców i przedsiębiorstw na temat gospodarowania i zarządzania odpadami oraz wspieranie inwestycji infrastrukturalnych i rozwoju nowych technologii w tym zakresie. Mazowsze ma szansę uzyskać zwrot do 75 proc. wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach tego projektu.

Mazowsze i Region Sztokholmski nawiązały również kontakty w dziedzinie transportu. Owocem współpracy było seminarium poświęcone organizacji regionalnych przewozów kolejowych oraz wizyta studyjna w Sztokholmie na temat regionalnego transportu drogowego i zarządzania siecią dróg.

Przykładem współpracy na płaszczyźnie planowania przestrzennego jest przygotowywany raport porównujący regiony pod względem procesów planistycznych i strategii na najbliższe lata. Owocem współdziałania w tej dziedzinie była także, zorganizowana w listopadzie 2005 roku, wymiana mazowieckich i sztokholmskich planistów w formie tygodniowych staży.

Współpraca obu regionów to także przedsięwzięcia promujące kulturę. W 2003 roku został zorganizowany „Rok Polski w Szwecji”. Muzeum Kultury Kurpiowskiej z Ostrołęki gościło w sztokholmskim skansenie, prezentując bogactwo kultury kurpiowskiej. Ponadto wystawa pt. „Jak w Polsce rodziła się wolność. Przez Solidarność do Europy” była okazją do przedstawienia roli polskiego społeczeństwa w zmianach politycznych, które doprowadziły do upadku komunizmu. Natomiast w 2004 roku Region Sztokholmski prezentował w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie wystawę „Siostry Brygidki z Vadsteny”, prezentującą codzienne życie sióstr zakonnych z katolickiego klasztoru Św. Brygidy, patronki Europy, znajdującego się w miejscowości Vadstena w Szwecji.

WSPÓŁPRACA W 2006 ROKU


W podpisanym 10 maja br. „Programie Współpracy” szczególny nacisk położono na współpracę w ochronie zdrowia, rozwoju regionalnym i planowaniu przestrzennym, gospodarce odpadami, współpracy gospodarczej, edukacji oraz współpracy europejskiej.

Głównym celem tegorocznej współpracy będzie kontynuacja prac nad wdrożeniem na Mazowszu projektu telemedycyny oraz projektu „Centrum-Peryferie – synergie wzrostu regionalnego”, który ma na celu zmniejszenie różnic rozwojowych pomiędzy obszarami peryferyjnymi, a centrum regionu. Wspólny wniosek zostanie złożony o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Ponadto w bieżącym roku będzie kontynuowany projekt „RECO”, związany z gospodarką i zarządzaniem odpadami. W tym roku zaplanowano seminaria nt. zarządzania odpadami oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla społeczeństwa na ten temat.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Pliki do pobrania

Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 338, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 445

powrót