Informacje prasowe

Wyrok Zespołu Arbitrów w sprawie przetargu na dostawę 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

2006.05.19 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Zespół Arbitrów uwzględnił odwołanie i nakazał ponowne badanie i ocenę ofert.

Z zarzutów podniesionych przez odwołującego (firmę Stadler) Zespól Arbitrów uwzględnił:

1. Wadliwość przedstawionych przez firmę Bombardier certyfikatów ubezpieczeniowych
2. Wadliwość przedstawionego przez firmę Bombardier oświadczenia o zakazie ubiegania się o zamówienie,

oddalił zarzuty nieprawidłowości w dokumentach dostarczonych przez firmę Bombardier:

1. Referencjach
2. Zaświadczeniu o opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne
3. Wadliwości gwarancji wadialnej

oraz oddalił zarzuty dotyczące działań zamawiającego w:

4. Błędzie w obliczeniu ceny
5. Zużyciu energii elektrycznej przez jeden pojazd w ciągu roku
6. Braku dostępu do dokumentów z posiedzeń komisji przetargowej
7. Wniosku o zmianę biegłych.

Liczba wyświetleń: 756

powrót