Informacje prasowe

Komunikat prasowy: Wygaśnięcie umowy użyczenia budynku dla Akademii Medycznej

2006.07.20 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W związku z artykułami, które ukazały się w prasie, dotyczącymi umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Akademią Medyczną w sprawie użyczenia budynku przy ul. Ciołka 27 i zawartymi w nich nieścisłościami pragnę wyjaśnić, co następuje:

15 maja 2001 roku pomiędzy Akademią Medyczną w Warszawie, a Zarządem Województwa Mazowieckiego zostało zawarte porozumienie w sprawie współdziałania i utworzenia, w strukturze Uczelni, Wydziału Nauki o Zdrowiu. Zgodnie z porozumieniem, Zarząd Województwa zobowiązał się do użyczenia, na potrzeby Wydziału, lokali wraz z wyposażeniem następujących szkół medycznych:
  • Medycznego Studium Zawodowego Nr 12 w Warszawie przy ul. Ciołka 27 – na potrzeby kształcenia pielęgniarek i dietetyków
  • Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Warszawie, przy ul. Solec 57 – na potrzeby kształcenia położnych
  • Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 w Warszawie przy ul. Grenadierów 30 A – na potrzeby kształcenia fizjoterapeutów
  • Medycznego Studium Zawodowego Nr 11 w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 – na potrzeby kształcenia techników dentystycznych.

Nieruchomość przy ul. Ciołka 27 tworzy działka wraz z budynkiem szkolnym o powierzchni 3,358,90 m2. Województwo użyczając ten budynek przez ponad 5 lat, pośrednio dofinansowało Akademię Medyczną na kwotę 644,9 tys. zł. Pieniądze te można byłoby uzyskać za wynajem tej nieruchomości (po 16 zł/m2, wg stawki obowiązującej w tej okolicy). Na Wydziale Nauki o Zdrowiu kształcą się pielęgniarki i położne z całego województwa mazowieckiego. Część słuchaczy pobiera naukę odpłatnie.

18 października 2001 roku umowę użyczenia budynku przy ul. Ciołka 27 podpisali: Kierownik Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości, Marek Leociak oraz Kwestor Akademii Medycznej, Halina Biernacka i Dyrektor Administracyjny AM, Jacek Żółkowski. Umowa została zawarta na 3 lata z możliwością przedłużenia tego okresu. Zgodnie z nią Akademia Medyczna zobowiązała się opuścić budynek w dniu rozwiązania umowy – Była więc poinformowana od samego początku, że umowa została zawarta na czas określony. Taka umowa nie wymaga wymówienia.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dwukrotnie przedłużał umowę użyczenia lokalu. Pierwszy raz – aneksem zawartym 9 września 2004 r. na czas określony do 30 czerwca 2005 r. Drugi – aneksem podpisanym 30 czerwca 2005 r. przez Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości, Grażynę Strzelec oraz ze strony Akademii – Z-cę Kwestora ds. Księgowości Akademii Medycznej, Grażynę Ryńską i Z-cę Dyrektora Administracyjnego ds. Gospodarczych, Krzysztofa Bielawskiego. Zgodnie z zapisami w aneksie termin użyczenia upłynął 15 lipca 2006 r. Zaznaczono w nim, że Uczelnia bezwzględnie opuści budynek w dniu rozwiązania umowy.
w.z. Rzecznika Prasowego
Magdalena Lewandowska

Liczba wyświetleń: 605

powrót