Informacje prasowe

Komunikat prasowy: Regionalny Komitet Sterujący zatwierdził listę rankingową dla Działań 3.2 i 3.3

2006.08.04 00:00 , aktualizacja: 2006.08.07 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

3 sierpnia br. odbyło się XXI posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego. Na spotkaniu członkowie RKS zaopiniowali wnioski o dofinansowanie projektów z Działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” oraz działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik.

W Działaniach 3.2 i 3.3 złożono 305 projektów. Panel Ekspertów zakwalifikował do dofinansowania 263 projekty (193 z Działania 3.2 i 70 z Działania 3.3). Wartość projektów dotyczących obszarów podlegających restrukturyzacji wynosi 129,9 mln zł, zaś do podziału pozostało 29,6 mln zł. Natomiast wartość projektów dotyczących zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych wynosi 96,9 mln zł, a do podziału pozostało 19,2 mln zł.

W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Województwa Mazowieckiego, na etapie ogłaszania naboru wniosków, podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowych kryteriów wyboru projektów. Zarząd postanowił, że dofinansowanie wniosków nie może być większe niż 65 proc. wartości projektu oraz w Działaniu 3.3 na 1 projekt nie będzie mogło być przeznaczone więcej niż 3 mln zł, a w przypadku Działania 3.2 – 1 mln zł.

Dzięki takiemu rozwiązaniu więcej projektów będzie mogło dostać dofinansowanie. Jednocześnie zmobilizuje to Beneficjentów do większego zaangażowania w znalezienie dodatkowych źródeł finansowania.

W Działaniu 3.2 na czołowych miejscach Panel Ekspertów umieścił projekty, dotyczące budowy lub rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Z powodu panującej dotychczas suszy marszałek Adam Struzik zaproponował, aby RKS przyjął ustaloną przez Panel Ekspertów kolejność wniosków na listach rankingowych.

Marszałek Adam Struzik zadeklarował również, że jeśli w budżecie województwa znajdą się dodatkowe środki, zostaną one przeznaczone na wsparcie tych inwestycji wodociągowych, które znajdą się na liście rezerwowej.

Ostatecznego wyboru wniosków, rekomendowanych przez RKS, dokona Zarząd Województwa Mazowieckiego.
w.z. Rzecznika prasowego
Magdalena Lewandowska

Pliki do pobrania

Rozmiar: 106 kB, Liczba pobrań: 194, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 73 kB, Liczba pobrań: 341, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 818

powrót