Informacje prasowe

Informacja prasowa - Innowacyjni z Mazowsza nagrodzeni

2012.12.21 12:45 , aktualizacja: 2012.12.21 13:43

Autor: , Wprowadzenie: Eliza Albrechcińska

Innowatory Mazowsza zostały przyznane po raz czwarty firmom i młodym naukowcom stawiającym na nietuzinkowe rozwiązania. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne. – Liczę na to, że potencjał, jakim są przedsiębiorstwa oraz naukowcy z terenu województwa mazowieckiego, podejmujący działalność innowacyjną, zostanie wykorzystany, że będzie zmieniał region – powiedział marszałek Adam Struzik, pod którego honorowym patronatem odbywał się konkurs.

 

Tegoroczna edycja to 15 wniosków, z których zostali wybrani dwie firmy oraz troje naukowców. Decyzją kapituły konkursu w kategorii Młoda Innowacyjna Firma nagrodę w wysokości 24 tys. zł otrzymała Cognitum Sp. z o.o. za zaawansowany system zarządzania wiedzą Ontorion Server. Ich technologia rewolucjonizuje dotychczasowe podejście do zarządzania wiedzą i otwiera drogę do stworzenia formalnej sztucznej inteligencji. System nosi nazwę Panaceum i składa się z innowacyjnej technologii zarządzania wiedzą oraz produktów umożliwiających jej wykorzystanie i ułatwiających pracę z systemem użytkownikom końcowym technologii.

 

Nagrodę w tej kategorii – również 24 tys. zł ­– otrzymała także firma Qenergy Sp. z o.o. za technologię zgazowania biomasy – produkcję energii odnawialnej. Celem głównym przedsięwzięcia była budowa systemu do zgazowania pierza (jako odpadu poubojowego). Do momentu uruchomienia przedsięwzięcia odpad ten był za opłatą odbierany przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Rozwiązanie problemu odpadów wewnętrznie na terenie firmy pozwoliło uniknąć wzrostu cen za utylizację. Obecnie odpady poubojowe (pióra indycze) są darmowym paliwem wejściowym dla powstałej instalacji, a głównym produktem jest ciepło w formie pary, pokrywające w 70 proc. zapotrzebowanie zakładu.

 

W kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec wyznaczono pierwsze miejsce oraz dwa drugie ex aequo. Laureatką pierwszego została Emilia Klimaszewska, która otrzymała nagrodę 10 tys. zł za rozprawę doktorską Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych. Celem jej pracy było określenie możliwości zastosowania nowych, innowacyjnych „zielonych surowców” w preparatach chemii gospodarczej do czyszczenia twardych powierzchni. Byłyby to komponenty pochodzenia naturalnego, dające wysoką jakość produktu finalnego. Poza tym wskazane zostały wyróżniki jakości charakteryzujące środki czystości. Rozprawa doktorska powstawała na Politechnice Radomskiej, natomiast została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Emilia Klimaszewska jest współwłaścicielem dwóch patentów krajowych.

 

Jedno z drugich miejsc to nagroda w wysokości 7 tys. zł dla Mariusza Żokowskiego za rozprawę doktorską Projektowanie i badanie samołożyskującego się wirnika silnika elektrycznego. Celem pracy była analiza możliwości poprawy funkcjonalności napędów elektrycznych poprzez połączenie funkcji silnika elektrycznego i łożyska magnetycznego w jeden moduł stanowiący samołożyskujący się silnik elektryczny. Osiągnięcie tego celu poparte było licznymi obliczeniami matematycznymi, modelami symulacyjnymi, numerycznymi oraz konstrukcyjną częścią pracy, mianowicie fizycznym wykonaniem samołożyskującego się silnika elektrycznego. Mariusz Żokowski jest absolwentem Wydziałów Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej i Mechatroniki na Wojskowej Akademii Technicznej oraz Mechaniki i Budowy Maszyn na Politechnice Koszalińskiej.

 

Kolejne drugie miejsce – również nagrodzone kwotą 7 tys. zł – zostało przyznane Grzegorzowi Łuce za rozprawę doktorską Warstwy ZnO i ZnO:Al otrzymane metodą osadzania warstw atomowych do zastosowań w organicznej elektronice. Nagrodzona praca opisuje zastosowanie metody ALD, podczas której otrzymano warstwy ZnO oraz ZnO:Al o żądanych parametrach optycznych i elektrycznych, tzn. o wysokiej transmisji optycznej w przedziale widzialnym oraz o wysokim przewodnictwie elektrycznym, porównywalnym z ITO. Użyta metoda ALD ma szereg zalet z punktu widzenia zastosowań komercyjnych. Przede wszystkim technika ta zapewnia osadzanie bardzo jednorodnych warstw na dużych powierzchniach (rzędu nawet kilku m2). Grzegorz Łuka jest współwłaścicielem patentów. Pracuje w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie w Zespole Technologii Nanostruktur Tlenkowych. Jego zespół jest pierwszym i jak dotąd jedynym w Polsce wykorzystującym do wzrostu warstw technikę osadzania warstw atomowych.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego

Pliki do pobrania

Rozmiar: 76 kB, Liczba pobrań: 100, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 197

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.