Informacje prasowe

Informacja prasowa - Najzdolniejsi uczniowie z Mazowsza wybrani

2018.01.11 09:50 , aktualizacja: 2018.01.11 10:47

Autor: , Wprowadzenie: Jolanta Nalewajk

1121 uczniów i ponad 6,1 mln zł – to bilans tegorocznej edycji dwóch projektów stypendialnych realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Środki na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wczoraj 27 najzdolniejszym uczniom z regionu pogratulowali marszałek Adam Struzik.

 

Bardzo się cieszę, że realizujemy te projekty, ponieważ w ten sposób wspieramy młodzież w rozwijaniu ich pasji  i talentów. Stypendia ułatwiają dostęp do wiedzy i nowoczesnych technologii, dzięki czemu młodzież może podejmować pracę nawet nad najbardziej skomplikowanymi projektami badawczymi, które z pewnością ułatwią im start w przyszłość – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

 

Samorząd Mazowsza od lat wspiera edukację dzieci i młodzieży. Środki finansowe mają pomóc uczniom z regionu w rozwijaniu zainteresowań, talentów i pogłębianiu wiedzy. W ciągu ostatnich 9 lat wsparcie finansowe otrzymało aż 5534 stypendystów na łączną kwotę ponad 29 mln zł.

 

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych to projekty, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów mazowieckich szkół. Głównym kryterium wyboru są ponadprzeciętne wyniki w nauce.

 

W ramach tegorocznej edycji wpłynęło ponad 2300 wniosków, z których wyłoniono 1121 najlepszych uczniów. Każda z wyróżnionych osób otrzyma w roku szkolnym 2017/2018 stypendium w wysokości około 477 zł miesięcznie. W efekcie do najzdolniejszej młodzieży z całego Mazowsza trafi łącznie ponad 6,1 mln zł.

 

Wsparcie będzie wypłacone w dwóch transzach. Otrzymane w ten sposób środki stypendyści będą mogli przeznaczyć m.in. na kursy języków obcych, zakup sprzętu komputerowego, literatury fachowej oraz udział w seminariach czy konferencjach.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Wczoraj w spotkaniu z marszałkiem Adamem Struzikiem wzięło udział 27 uczniów z Mazowsza, którzy otrzymali największą liczbę punktów.

 

W ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka najwięcej punktów otrzymali uczniowie z:

 

subregionu ciechanowskiego – z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie; z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie; z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku;

 

subregionu ostrołęckiego – ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Gimnazjalnymi w Ostrołęce; ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej; ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce;

 

subregionu płockiego – z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku;

 

subregionu radomskiego – z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Radomiu (2 osoby);

 

subregionu siedleckiego – ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Garwolinie; z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim; z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach;

 

Warszawy i subregionu okołowarszawskiego – z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie (2 osoby).

 

W ramach programu Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych 13 najlepszych stypendystów to uczniowie z:

 

subregionu ciechanowskiego – z Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie; z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku; z Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie

 

subregionu ostrołęckiego – z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce;

 

subregionu płockiego – z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego (2 osoby);

 

subregionu radomskiego – z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu; z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu (2 osoby);

 

subregionu siedleckiego – z Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim; z Zespołu Szkół im. S. Staszica w Miętnem;

 

Warszawy i subregionu okołowarszawskiego – z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie; z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.

 

W uroczystości wzięli udział także zeszłoroczni stypendyści, którzy zaprezentowali najciekawsze projekty edukacyjne zrealizowane dzięki otrzymanym środkom finansowym. Goście mieli także okazję wysłuchać wykładu Rafała Brzózki „Przyszłość jest teraz”. Po uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni na spacer z przewodnikiem po warszawskiej Starówce.

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 

W bieżącym roku szkolnym w ramach Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka wpłynęło 1305 wniosków. W tym roku wsparcie finansowe w wysokości 477 zł miesięcznie otrzyma 641 uczniów.

 

Stypendyści mogą przeznaczyć otrzymane środki na realizację projektu edukacyjnego, dostosowanego do ich zainteresowań i uzdolnień. W ramach stypendium będą mogli zakupić różnego rodzaju pomoce naukowe i książki, a także wziąć udział w zajęciach dodatkowych, wycieczkach czy kursach językowych.

 

Ubiegając się o stypendium, każdy uczeń musiał wykazać się wysokimi wynikami w nauce. Warunkiem koniecznym była średnia ocen nie niższa niż 5,33 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości oraz średnią nie niższą niż 4,75 z wszystkich przedmiotów na świadectwie. Na dodatkowe punkty mogli liczyć natomiast laureaci i finaliści konkursów lub olimpiad.

 

O stypendia naukowe mogli ubiegać się uczniowie dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz uczniowie dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 

To już trzecia edycja programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Dzięki niemu każdy z 480 najlepszych uczniów będzie przez 10 miesięcy otrzymywał stypendium w wysokości około 478 zł miesięcznie.

 

To duży zastrzyk finansowy, który ułatwi uczniom szkół zawodowych zdobycie cennych umiejętności do pracy w określonym zawodzie. Otrzymane wsparcie stypendyści będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (komputery, oprogramowanie, aparat fotograficzny, kamera itp.

 

O stypendium mogli ubiegać się uczniowie poniżej 24. roku życia, którzy spełnili szereg kryteriów, m.in. osiągnęli wysokie wyniki w nauce, ukończyli co najmniej II klasę szkoły zawodowej. Dodatkowe punkty otrzymali finaliści i laureaci konkursów lub olimpiad zawodowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.

 

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 107 kB, Liczba pobrań: 34, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 1149 kB, Liczba pobrań: 20
Rozmiar: 1977 kB, Liczba pobrań: 18
Rozmiar: 1022 kB, Liczba pobrań: 23
Rozmiar: 1398 kB, Liczba pobrań: 20
Rozmiar: 1331 kB, Liczba pobrań: 24

Liczba wyświetleń: 132

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.