Informacje prasowe

Informacja prasowa - Ponad 5,4 mln zł z UE na rewitalizację Willi Millera w Piastowie

2018.03.26 09:55 , aktualizacja: 2018.03.26 11:29

Autor: , Wprowadzenie: Katarzyna Bernaciak

Dzięki wsparciu unijnemu, Willa Millera oraz otaczający ją park już niebawem zostaną zrewitalizowane. Przebudowany zostanie także teren targowiska miejskiego w Piastowie. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 5,4 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa. Umowę w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski.

 

Wkrótce do Piastowa trafi ponad 5,4 mln zł unijnego wsparcia na wykonanie kapitalnego remontu i modernizację tzw. Willi Millera oraz otaczającego ją parku. Budynek, ze względu na zły stan techniczny, jest obecnie nieużytkowany. Docelowo zostanie on przeznaczony na miejską placówkę kulturalno-oświatową, która będzie filią Biblioteki Publicznej. Znajdą się w nim m.in.: siedziba harcerstwa wraz z „harcówką”, dom dziennego pobytu dla seniorów oraz ogólnodostępna świetlica środowiskowa z Centrum Dialogu „Pokolenia”.

 

Zmodernizowany zostanie także teren targowiska w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej. Prace obejmą remont nawierzchni wzdłuż pawilonów, placów postojowych, przebudowę parkingu, budowę odwodnienia, a także wycinkę oraz nasadzenia zieleni.

 

Tytuł projektu: Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska

Beneficjent: Miasto Piastów

Całkowita wartość projektu: 6 149 320,08 zł

Kwota dofinansowania: 5 423 688,07 zł (4 519 740,06 zł EFRR + 903 948,01 zł BP)

Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 

 

O RPO WM 2014-2020

 

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i pozarządowego. Na 2018 r. zaplanowano 24 konkursy o przeszło 495 mln zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.  

 

Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne na stronie  www.funduszedlamazowsza.eu. Zachęcamy do zapisania się do newslettera oraz powiadomień o aktualnych naborach, aby otrzymywać najważniejsze informacje o konkursach, dofinansowanych projektach, szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

 

 

 

 

Agnieszka Czachorowska-Jakoniuk
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 24 36
e-mail: media@mazowia.eu

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1288 kB, Liczba pobrań: 85
Rozmiar: 2419 kB, Liczba pobrań: 73

Liczba wyświetleń: 280

powrót