Informacje prasowe

Informacja prasowa - Dodatkowe środki z budżetu Mazowsza dla mazowieckich szpitali i instytucji kultury

2018.07.10 12:55 , aktualizacja: 2018.07.10 14:16

Autor: , Wprowadzenie: Katarzyna Bernaciak

Podczas dzisiejszych obrad sejmiku, radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla mazowieckich szpitali i instytucji kultury. – Po raz kolejny w tym roku, dzięki stabilnej sytuacji finansowej województwa, możemy wesprzeć nasze szpitale i instytucje kultury. Dzięki tym dodatkowym środkom będą one mogły przeprowadzić niezbędne remonty i zakupić sprzęt – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Ponad 21,2 mln zł dodatkowych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie inwestycji w mazowieckich szpitalach i instytucjach kultury.

ZDROWIE

Na remonty i doposażenie szpitali przeznaczonych będzie blisko 19,1 mln zł.

 

– Cieszę się, że po raz kolejny możemy wesprzeć nasze szpitale. Dzięki dodatkowym środkom możliwe będą modernizacje i rozbudowy niektórych oddziałów. Zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt. Wśród największych projektów znalazły się m.in. rozbudowa i doposażenie oddziałów mazowieckiego szpitala wojewódzkiego w Siedlcach, doposażenie szpitala bródnowskiego czy zakup sprzętu medycznego dla szpitala wojewódzkiego w Płocku – podsumowuje Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Decyzją radnych województwa mazowieckiego wsparcie trafi do 10 placówek.

 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o otrzyma wsparcie na rozbudowę i modernizację wraz z zakupem wyposażenia oddziałów: urologicznego i onkologii urologicznej oraz chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jest to projekt dwuletni. Na jego realizację szpital otrzyma w 2018 r. ok. 475 tys. zł, z kolei w 2019 r. – ponad 3 mln zł. Na realizację tej inwestycji placówka otrzymała dofinansowanie unijne w ramach RPO WM 2014-2020 Oś Priorytetowa VI "Jakość życia" Działania 6.1 "Infrastruktura ochrony zdrowia". Ogólna wartość projektu to ponad 10,9 mln zł.

 

Kolejne 1,2 mln zł szpital w Siedlcach przeznaczy na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz bloku operacyjnego.

 

Udało nam się wygospodarować kolejne środki dla naszych szpitali. Siedlecki szpital otrzyma wsparcie na wkład własny na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie unijne w ramach RPO WM. Dzięki temu placówka może kontynuować inwestycje na oddziałach urologii i onkologii urologicznej. Dodatkowe środki trafią również do szpitala w Garwolinie – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Z kolei Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o otrzyma w sumie ponad 65 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy zapasowego źródła wody oraz wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym wraz z wymianą oświetlenia ogólnego i awaryjno – ewakuacyjnego.  

 

Do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego trafi blisko 5 mln zł. Prawie 2 mln zł szpital przeznaczy na zakup sprzętu i aparatury medycznej, a kolejne blisko 3 mln zł na modernizację systemu diagnostyki obrazowej.

 

Ponad 981 tys. zł otrzyma Szpital im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na zakup sprzętu medycznego. Natomiast Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. przeznaczy 388 tys. zł  na zakup urządzeń i aparatury medycznej.

 

Wsparcie nie ominie także Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. W sumie trafi do niego w tym roku ponad 6,2 mln zł. Na zakup aparatury i modernizację infrastruktury szpital otrzyma ponad 4,3 mln zł w 2018 r. Projekt będzie kontynuowany w 2019 r. Na jego realizację w przyszłym roku szpital otrzyma ponad 4,5 mln zł. Na realizację projektu placówka uzyskała wsparcie ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Jakość życia, Działanie 6.1. Ogólna wartość projektu to ponad 14,4 mln zł.

 

Ponad 384 tys. zł placówka przeznaczy na przebudowę konstrukcji dachu z jego dociepleniem, 352 tys. zł na zakup aparatury do hemodializy, ponad 829 tys. zł na zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem oraz ponad 438 tys. zł m.in. na zakup wyposażenia do sali pooperacyjnej oraz wózka elektrycznego do przewożenia zwłok.

 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzyma ponad 2,9 mln zł na zakup wyposażenia dla Działu Żywienia (495 tys. zł) oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego (ponad 2,4 mln zł).

 

Ponad 1,7 mln zł trafi z kolei do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Otrzymane środki placówka przeznaczy na doposażenie Oddziałów Szpitalnych w tym: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR, Poradni Okulistycznej oraz Zakładu Fizjoterapii w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Z kolei WSZPZOZ w Gostyninie otrzyma ponad 27 tys. zł na zakup pomp głębinowych.

 

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu przeznaczy ponad 102 tys. zł na wymianę drzwi wewnętrznych do sal oraz drzwi ewakuacyjnych na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Szpitalu  w Józefowie.

KULTURA

Dodatkowe środki trafią również do instytucji kultury. W sumie 2,2 mln zł zostaną przeznaczone na modernizacje i zakup sprzętu.

 

Biblioteka na Koszykowej w Warszawie otrzyma 377 tys. zł na modernizację infrastruktury informatycznej. Do Stacji Muzeum trafi ponad 374 tys. zł na zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego.

 

Kolejne środki trafią do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Placówka przeznaczy 200 tys. zł na zakup gablot muzealnych na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasińskich. Ponad 97,7 tys. zł otrzyma Muzeum Regionalne w Siedlcach na budowę ogrodzenia w zespole dworsko-parkowym w Dąbrowie.

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otrzyma w 2018 r. ponad 1,2 mln zł, natomiast w roku 2019 ponad 3 mln na modernizację i adaptację zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej. Zadanie ma na celu udostępnienie w zmodernizowanych budynkach powierzchni dla zwiedzających, m.in. Radomian, turystów, osób niepełnosprawnych i stworzenie warunków, aby dom Gąski i Esterki stał się nowoczesnym i atrakcyjnym miejscem na mapie turystycznej miasta i ziemi radomskiej a tym samym Mazowsza.

 

 

 

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 67 kB, Liczba pobrań: 19, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 700 kB, Liczba pobrań: 26

Liczba wyświetleń: 128

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.