Informacje prasowe

Informacja prasowa - Instytut Kolejnictwa otrzyma ponad 4,7 mln zł z UE na rozwój zaplecza badawczego

2018.07.11 08:10

Autor: , Wprowadzenie: Eliza Albrechcińska

Wkrótce do Instytutu Kolejnictwa trafi wsparcie unijne na zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej. Dzięki środkom z UE możliwe będzie prowadzenie kompleksowych prac w zakresie bezpieczeństwa transportu szynowego. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 4,7 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski.

 

Inwestycja obejmie zakup aparatury laboratoryjno-badawczej dla trzech działów Instytutu Kolejnictwa (IK): Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, Zakładu Elektroenergetyki oraz Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji. Nowoczesny sprzęt pozwoli na wykonywanie projektów badawczych w zakresie badań wytrzymałościowych, bezpieczeństwa pożarowego elementów taboru oraz infrastruktury transportu szynowego oraz w obszarze badań ogniowych. Prowadzone będą także badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w obszarze trakcji elektrycznej i zasilania. Rozwój zaplecza badawczego umożliwi również realizację specjalistycznych badań fotometrycznych oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej, czyli EMC.

 

Instytut Kolejnictwa działa na rzecz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, a doposażone laboratoria badawcze przyczynią się do realizacji celów w niej zawartych. Zakup nowej aparatury jest elementem szerszego programu IK, który obejmuje m.in. rozszerzenie bazy badawczej na okręgu doświadczalnym w Żmigrodzie. Obecnie IK bierze udział w projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i PKP PLK.  To wspólnie podjęte przedsięwzięcie jest dedykowane programowi wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej zwanej „BRIK” (Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej).

 

Realizacja projektu przyczyni się do unowocześnienia i osiągnięcia wyższej jakości badań oraz wzmocni współpracę sektora nauki i gospodarki. Pozwoli na rozwój nowych technologii i nowych rozwiązań konstrukcyjnych, zwiększy ofertę innowacyjnych produktów, przez co wpłynie na rozwój przemysłu oraz transportu szynowego.

 

Tytuł projektu: Zakup nowoczesnej aparatury badawczo-laboratoryjnej dla Instytutu Kolejnictwa

Beneficjent: Instytut Kolejnictwa

Całkowita wartość projektu: 9 073 710,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 754 101,50 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych

 

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

 

O Instytucie Kolejnictwa: jednostka podległa Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

 

Instytut Kolejnictwa istnieje od 1951 roku, jest jednostką notyfikowaną do NB 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Posiadamy notyfikację bezterminową. Posiada okrąg badawczy w Żmigrodzie
 i zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego. IK to jednostka wspierająca rozwój innowacyjności w obszarze transportu szynowego.

www.ikolej.pl

 

 

 

 

Kontakt dla mediów:

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1335 kB, Liczba pobrań: 14

Liczba wyświetleń: 56

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.