Informacje prasowe

Informacja prasowa - Poznaliśmy Innowatorów Mazowsza

2018.09.26 17:30 , aktualizacja: 2018.09.28 10:26

Autor: , Wprowadzenie: Hanna Maliszewska

Po raz dziesiąty najbardziej kreatywni naukowcy i firmy zostali nagrodzeni przez samorząd województwa tytułem „Innowator Mazowsza”. Wśród nich są m.in. nowatorskie rozwiązania z branży inżynieryjnej, rehabilitacji i medycyny. Podczas gali podsumowującej konkurs nagrody wręczył marszałek województwa Adam Struzik.

 

Mazowsze jest w czołówce najszybciej rozwijających się regionów Europy. Wpływ ma na to m.in. silne zaplecze naukowo-badawcze, dzięki któremu wielu kreatywnych ludzi ma szansę rozwijać, a przede wszystkim wdrażać w życie swoje pomysły. Jednak każda innowacyjna myśl, wymaga dodatkowego wsparcia – m.in. finansowego, ale też doradczego. Dlatego od 10 lat samorząd województwa mazowieckiego organizuje konkurs dla młodych naukowców i młodych firm, by zachęcić ich do poszukiwania niszowych rozwiązań czy produktów.

 

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań to nadal zadanie, które nie przychodzi młodym firmom z łatwością. Ostatnie badania GUS-u pokazały, że w porównaniu do poprzednich lat wzrosła aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, ale nadal nie jest wysoka. Na Mazowszu to 22,4 proc. firm przemysłowych i 19,9 proc. firm usługowych. Często blokadą jest brak finansów, a także niewystarczająca wiedza np. na temat zdobywania patentów. Dlatego mamy poczucie, że warto wspierać rozwój kreatywnych przedsiębiorstw i naukowców. Sukcesy naszych dotychczasowych laureatów – np. Creotechu, tylko utwierdzają nas, że warto ten konkurs organizować – podsumowuje marszałek Adam Struzik.

 

Konkurs – jak co roku – organizowany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjny Młody Naukowiec i Młoda Innowacyjna Firma. Podczas dziesiątej edycji programu wpłynęło w sumie 55 zgłoszeń – 13 w kategorii dla firm i 42 – naukowców. Spośród nich kapituła po ocenie merytorycznej wyłoniła w każdej kategorii laureatów trzech miejsc oraz przyznała wyróżnienia.

 

Nagradzamy firmy i naukowców, ponieważ jesteśmy przekonani, że te dwie grupy muszą ze sobą współpracować i dzielić się innowacyjną myślą. Takie dobre praktyki są zawsze inspiracją, a przyznany tytuł i nagroda mogą być motywacją do sięgania po kolejne nowatorskie rozwiązania – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

W kategorii Młoda Innowacyjna Firma I nagrodę (25 tys. zł) otrzymała firma QuickerSim Sp. z o.o. za rozwój oprogramowania do symulacji procesów cieplno-przepływowych oraz usługi konsultingowe. II nagroda (15 tys. zł) została przyznana firmie „Koordynacja” Strzecha Mariusz za produkty oferowane w branży rehabilitacji, ortopedii, podologii. III nagroda (10 tys. zł) przypadła firmie Salloytech Sp. z o.o. za technologię produkcyjną obróbki nadstopów niklu i stopów tytanu metodami niekonwencjonalnymi i procesami specjalnymi na potrzeby przemysłu lotniczego. W tej kategorii przyznano również wyróżnienie dla TogetherData Sp. z o.o. za zintegrowane i zautomatyzowane usługi z zakresu wzbogacania danych zgromadzonych w systemach informatycznych firm (systemy Business Intelligence i CRM).

 

W kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec przyznano I nagrodę (15 tys. zł) dr. Adamowi Oknińskiemu za pracę Sizing and optimization of sounding rockets and their propulsion systems (Dobór parametrów i optymalizacja rakiet sondujących oraz ich zespołów napędowych). II nagrodę (12,5 tys. zł) otrzymał dr Wojciech Krauze za pracę Metoda numerycznej analizy fazowych mikroobiektów biologicznych w układzie tomografii optycznej z ograniczonym zakresem kątowym projekcji, a III nagrodę (10 tys. zł) – dr Maciej Trusiak za pracę Przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych z zastosowaniem transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby polowych optycznych metod pomiaru. W tej kategorii przyznano aż pięć równorzędnych wyróżnień. Otrzymali je: dr Jakub Zawieska za pracę Inteligentne miasta a cele polityki transportowej Unii Europejskiej, dr Jakub Kaczmarski za pracę Nanostructure and Transport Properties of Amorphous In-Ga-Zn-O Thin Films and Their Applications in Transparent and Flexible Electronics (Nanostruktura I właściwości transportowe cienkich amorficznych warstw In-Ga-Zn-O i ich zastosowanie w elektronice przezroczystej i elastycznej), dr Katarzyna Kurp za pracę Ferroelektryczne mieszaniny ciekłokrystaliczne o krótkim i długim skoku helisy, dr Paweł Kogut za pracę Metody modelowania i projektowania ultradźwiękowych układów drgających oraz dr Marta Sobańska za pracę Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu.

 

Fundatorem nagród jest samorząd województwa mazowieckiego. Nagroda ma nie tylko finansowy wymiar. Partnerzy konkursu: Agencja Promocyjna INVENTOR Sp. z o.o., 4 CF Sp. z o.o., Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A., JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. k., Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, YouNick Mint Sp. z o.o. oraz samorząd m.st. Warszawy – oferują wsparcie przy promocji nagrodzonych rozwiązań, konsultacje i doradztwo m.in. dotyczące wdrażania nowych technologii i pozyskiwania inwestorów, usprawnienie ewaluacji, a także warsztaty z prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Szczegóły dotyczące konkursu oraz laureatów w broszurze pdf.

 

 

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • przemawia dr Wojciech Krauze - II miejsce Innowacyjny Młody Naukowiec Pobierz: przemawia dr Wojciech Krauze - II miejsce Innowacyjny Młody Naukowiec dr Wojciech Krauze - II...
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • przemawia dr Maciej Trusiak - III miejsce Innowacyjny Młody Naukowiec Pobierz: przemawia dr Maciej Trusiak - III miejsce Innowacyjny Młody Naukowiec dr Maciej Trusiak - III...
 • Pobierz: dr Andrzej Urbanik (fot....
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: Mariusz Strzecha - prezes...
 • Pobierz: przedstawiciel firmy...
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)
 • Pobierz: (fot. Rafał Latoszek)

Pliki do pobrania

Rozmiar: 14477 kB, Liczba pobrań: 62, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1597 kB, Liczba pobrań: 55
Rozmiar: 48 kB, Liczba pobrań: 99
Rozmiar: 799 kB, Liczba pobrań: 53
Rozmiar: 896 kB, Liczba pobrań: 55

Liczba wyświetleń: 279

powrót