Informacje prasowe

Informacja prasowa - 7,8 mln zł na budowy i przebudowy dróg w Węgrowie, Łosicach i Sadownem

2020.06.17 15:25

Autor: , Wprowadzenie: Beata Zgorzałek

W Węgrowie, Łosicach i w Sadownem przebudowane zostaną drogi. Wartość wszystkich projektów to 13,3 mln zł, z czego ponad 7,8 mln zł wyniesie dofinansowanie z budżetu województwa. Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach autorskiego programu wsparcia samorządu Mazowsza. Dziś umowy z beneficjentami podpisały członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

4 mln zł na rozbudowę ul. Obrońców Westerplatte i ul. gen. W. Sikorskiego w Węgrowie

Rozbudowa ul. Obrońców Westerplatte obejmie wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m oraz budowę chodników o szerokości 2 m wraz z budową dojść do furtek oraz zjazdów do wszystkich działek przylegających do rozbudowywanej drogi. Projekt przewiduje także budowę sieci gazowej oraz poboczy. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z drogą krajową nr 62 – ul. Gdańska. Na drodze zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne. Powstanie sieć teletechniczna, sanitarna i kanalizacja deszczowa.

 

Z kolei przebudowa ulicy gen. W. Sikorskiego dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 420840W wraz z dwoma łącznikami z drogą krajową nr 62 oraz łącznikiem z ul. Obrońców Westerplatte. Inwestycja obejmować będzie wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m, budowę chodników o szerokości 2 m wraz z budową dojść do furtek oraz zjazdów do wszystkich działek przylegających do rozbudowywanej drogi. Powstaną także miejsca postojowe oraz pobocza. Przebudowane zostaną również skrzyżowania z drogą krajową nr 62 – ul. Gdańska oraz ul. Piaskowa. Na drodze zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne. Powstanie sieć teletechniczna i kanalizacja deszczowa.

 

Ta inwestycja w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych użytkowników. Obecnie stan tych dróg jest zły, co niestety generuje duże koszty utrzymania. Ulice nie mają chodników, a korzystający z nich piesi poruszają się po jezdni. Stąd nasza decyzja o wsparciu finansowym tej inwestycji – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

Koszt inwestycji to 7 mln zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie 4 mln zł.

3,4 mln zł na budowę drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele w Łosicach

Łosice otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza na budowę drogi gminnej w ciągu ul. Myśliwskiej w kierunku ul. Parcele. Najważniejszym elementem jest budowa nowego mostu na rzece Toczna. Dziś jedyny most, którym można przeprawić się przez rzekę znajduje się w centrum miasta. Jest to również jedyny most na trasie Warszawa–Siedlce–Białystok.

 

To bardzo ważna inwestycja zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców regionu. Istniejący most jest w złym stanie i wymaga kompleksowego remontu, który mógłby zostać przeprowadzony w momencie uruchomienia drugiej przeprawy. Jego budowa to także znaczne odciążenie dla centrum miasta – podsumowuje członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

Koszt inwestycji to 5,7 mln zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie 3,4 mln zł.

391 tys. zł na przebudowę drogi gminnej nr 420631 na działce nr 626 w Sadownem – ul. bł. ks. E. Grzymały

Dzięki otrzymanemu wsparciu gmina Sadowne przebuduje ulicę bł. ss. E. Grzymały. Wymieniona zostanie nawierzchnia z żwirowej na bitumiczną.Przebudowane zostaną pobocza oraz zamontowane zostanie oznakowanie pionowe.

 

Droga gminna nr 420631 ma znaczenie ponadlokalne. Jej przebudowa przyczyni się do poprawy połączenia komunikacyjnego pomiędzy ulicami Kościuszki i Strażacką, a także dojazdu do gminnej oczyszczalni ścieków, PSZOK, bloków mieszkalnych, rozbudowującego się osiedla mieszkalnego oraz terenów inwestycyjnych, hal produkcyjnych i magazynów.

 

Koszt inwestycji to 652 tys. zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie 391 tys. zł.

 

Inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

 

Marta Milewska,
Rzecznik Prasowy,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 36 kB, Liczba pobrań: 17

Liczba wyświetleń: 31

powrót