Informacje prasowe

Informacja prasowa - 14 mln zł od samorządu wojewódtwa na drogi w powiatach ciechanowskim i żuromińskim oraz gminach Sońsk, Siemiątkowo, Glinojeck

2020.06.18 15:50

Autor: , Wprowadzenie: Eliza Albrechcińska

Dobre wieści dla mieszkańców subregionu ciechanowskiego. Już niebawem w powiatach żuromińskim i ciechanowskimprzebudowane zostaną drogi. Dodatkowo w Szkole Podstawowej w Siemiątkowie powstanie nowa stołówka. Wartość wszystkich projektów to ponad 27 mln zł, z czego 14 mln zł wyniesie dofinansowanie z budżetu województwa. Inwestycje zostaną zrealizowane w ramach programu wsparcia samorządu Mazowsza. Dziś umowy z beneficjentami podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Udało nam się wygospodarować środki, które możemy przeznaczyć zarówno na projekty drogowe, jak i społeczne czy kulturalne. Pomagamy tym samym samorządom lokalnym w realizacji takich inwestycji, które są, jak sama nazwa naszego programu wskazuje, ważne dla mieszkańców Mazowsza i bardzo im potrzebne

podkreśla marszałek Adam Struzik.  

 

 

4 mln zł na budowę ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym

 

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 12 km przebiegającej przez malownicze tereny leśne, która będzie się łączyć z istniejącą ścieżką rowerową prowadzącą do Kąpieliska Krubin. Nowa ścieżka umożliwi m.in. bezpieczny dojazd rowerem do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Uzupełnieniem projektu, będzie stworzenie na sąsiadującej bezpośrednio z Muzeum Pozytywizmu działce – parku rekreacyjno- poznawczego. Będzie się w nim mieścił wodny i edukacyjny plac zabaw. Prezentowane w nim będą m.in. ciekawostki i rozwiązania techniczne z okresu rewolucji przemysłowej.

 

Koszt inwestycji to ponad 7,3 mln zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie 4 mln zł.

 

Ponad 1,2 mln zł na przebudowę ulic Parkowej i Ogrodowej w Glinojecku

Glinojeck otrzymał dofinansowanie z budżetu Mazowsza na przebudowę ulic Parkowej i Ogrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Obecnie nawierzchnie tych dróg są w złym stanie technicznym. Dzięki wsparciu powstaną jezdnie o szerokości 5 m, chodniki oraz zjazdy na posesje. Przebudowane zostaną także odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

 

Koszt inwestycji to 2 mln zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie ponad 1,2 mln zł.

 

– To bardzo potrzebna z punktu widzenia mieszkańców inwestycja. W znaczący sposób przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców. Dlatego zdecydowaliśmy o wsparciu finansowym tego projektu

zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Ponad 2 mln zł na przebudowę drogi powiatowej Raciąż - Radzanów - Liberadz wraz z mostem

Droga powiatowa nr 3014W jest jedną z najdłuższych dróg powiatowych na terenie gminy Siemiątkowo i ważnym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców trzech powiatów: żuromińskiego, mławskiego i płońskiego. To jedna z głównych tras łączących miejscowości gminne, a także alternatywne połączenie miast powiatowych – Płońska, Żuromina i Mławy. To szczególnie ważne zwłaszcza przy zwiększonym natężeniu ruchu na drogach wojewódzkich nr 563 Rypin - Żuromin - Mława oraz nr 541 Lubawa - Lidzbark - Żuromin – Sierpc. 

 

W ramach inwestycji przebudowany zostanie 1,5 km odcinek drogi od wsi Gradzanowo Kościelne (gmina Siemiątkowo) do granicy z powiatem mławskim. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 m w terenie niezabudowanym i 6,5 m w terenie zabudowanym.

 

Koszt inwestycji to ponad 3,5 mln zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie ponad 2,1 mln zł.

 

Ponad 780 tys. zł na stołówkę w Szkole Podstawowej w Siemiątkowie

 

To dobra wiadomość dla uczniów siemiątkowskiej szkoły. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza powstanie nowy budynek, w którym mieścić się będzie stołówka szkolna. Będzie to pierwsze tego typu miejsce na terenie gminy. Do tej pory gorący posiłek dla dzieci i młodzieży przygotowywała i dostarczała firma cateringowa, co wiązało się z dużymi kosztami. Realizacja tej inwestycji pozwoli nie tylko na ich ograniczenie, ale wpisze się również w realizowany na terenie gminy program „Posiłek w szkole i w domu”.  

 

Koszt inwestycji to ponad 1,3 mln zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie ponad 780 tys. zł.

 

Ponad 830 tys. zł na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Cyndaty

W gminie Siemiątkowo przebudowany zostanie także ponad 1,8 km odcinek drogi w Cyndatach. W ramach inwestycji droga zostanie utwardzona. Ponadto usunięte zostaną drzewa i krzewy, powstaną jednostronny rów drogowy, zjazdy na przyległe działki oraz pobocza. Pojawi się też oznakowanie pionowe.

 

Koszt inwestycji to prawie 1,4 mln zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie ponad 830 tys. zł.

 

Ponad 1,1 mln zł na przebudowę drogi gminnej Bądkowo-Kosmy Pruszki

 

Gmina Sońsk otrzymała dofinansowanie na przebudowę trzech odcinków drogi o łącznej długości ponad 2,7 km. W ramach projektu powstanie jezdnia o szerokości 4 m z obustronnymi poboczami. Odcinki tworzące drogę Bądkowo - Kosmy Pruszki po przebudowie stanowić będą jeden ciąg drogowy oraz będą połączeniem dwóch dróg powiatowych: 1244W Kryszpy - Bądkowo oraz 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto.

 

Koszt inwestycji to 1,9 mln zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie ponad 1,1 mln zł.

 

4 mln zł na przebudowę dróg gminnych ulic Granicznej i Widnej w Ciechanowie

 

Gmina Ciechanowów przeprowadzi kompleksową przebudowę ul. Granicznej, która łączy się z ul. Płocką – drogą krajową numer DK 60 oraz przechodzi w ul. Mazowiecką. Zakres prac na odcinku około 1 km obejmuje m.in. roboty drogowe (przebudowę jezdni, budowę dwustronnych chodników oraz jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej w ciągu ul. Granicznej), roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa), roboty elektryczne (oświetlenie), budowę czterech przystanków autobusowych oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej i ul. Czarnieckiego.

 

Koszt inwestycji to 9,5 mln zł, z czego wsparcie z budżetu Mazowsza wyniesie 4 mln zł.

 

 

 

Inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych".

 

Marta Milewska,
Rzecznik Prasowy,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 38 kB, Liczba pobrań: 12

Liczba wyświetleń: 29

powrót