Informacje prasowe

Informacja prasowa - Prawie 7,8 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję w regionie radomskim

2020.06.24 14:45

Autor: , Wprowadzenie: Joanna Czechowicz-Bieniek

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w regionie radomskim zrealizowane zostaną 73 inwestycje w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 7,8 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: białobrzeskim, grójeckim, kozienicki, lipskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim i zwoleńskim. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci z subregionu radomskiego. [1]

 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie.

 

Wszystkie te zadania to inwestycje bardzo wyczekiwane przez mieszkańców Ziemi Radomskiej. To wsparcie to przede wszystkim lepszy dojazd do gruntów rolnych bez względu na pogodę i sprzęt, jakim dysponują rolnicy. I oczywiście większy komfort życia na wsi  – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego zrealizują w tym roku 73 inwestycje (lista zadań poniżej).

 

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p.

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Białobrzegi

białobrzeski

Przebudowa ulicy Bursztynowej w Kamieniu

74 000 zł

2.

Promna

białobrzeski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszamy i Lekarcice Stare, gmina Promna

135 000 zł

3.

Radzanów

białobrzeski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ocieść

70 000 zł

4.

Radzanów

białobrzeski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardzew

65 000 zł

5.

Stara Błotnica

białobrzeski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Gózd

45 000 zł

6.

Stromiec

białobrzeski

Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże od km 0+174 do km 0+750

45 000 zł

7.

Wyśmierzyce

białobrzeski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuchów, dz. nr ew. 554, długość odcinka 400,00 m

45 000 zł

8.

Belsk Duży

grójecki

Przebudowa drogi gminnej 160105W Lewiczyn – Maciejówka w m. Lewiczyn i Zaborówek

175 000 zł

9.

Błędów

grójecki

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wólka Dańkowska

75 000 zł

10.

Błędów

grójecki

Przebudowa drogi gminnej we wsi Tomczyce-Jadwigów

70 000 zł

11.

Chynów

grójecki

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Milanów w km 0+330 – 1+890

135 000 zł

12.

Goszczyn

grójecki

Przebudowa drogi gminnej Długowola-Romanów

55 000 zł

13.

Grójec Gm.

grójecki

Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622

130 000 zł

14.

Mogielnica

grójecki

Przebudowa drogi gminnej Tomczyce - Ślepowola

135 000 zł

15.

Nowe Miasto nad Pilicą

grójecki

Przebudowa drogi we wsi Wierzchy

100 000 zł

16.

Pniewy

grójecki

Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Kruszewek

125 000 zł

17.

Warka

grójecki

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka

105 000 zł

18.

Głowaczów

kozienicki

Budowa drogi gminnej w m. Bobrowniki

70 000 zł

19.

Głowaczów

kozienicki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukawa

70 000 zł

20.

Gniewoszów

kozienicki

Przebudowa odcinka drogi w m. Sarnów „Nowe Pole”

55 000 zł

21.

Grabów nad Pilicą

kozienicki

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Grabowska Wola w Gminie Grabów nad Pilicą

45 000 zł

22.

Kozienice

kozienicki

Przebudowa drogi gminnej nr 170520W w m. Chinów do gruntów rolnych

80 000 zł

23.

Magnuszew

kozienicki

Modernizacja drogi gminnej nr 170617W na odcinku od wsi Boguszków do DP 1709W

135 000 zł

24.

Sieciechów

kozienicki

Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe – etap III

55 000 zł

25.

Chotcza

lipski

Przebudowa drogi gminnej nr 190106W w miejscowości Chotcza Górna w km od 0+000 do 0+880

85 000 zł

26.

Chotcza

lipski

Przebudowa drogi gminnej nr 190110W w miejscowości Siekierka Nowa w km od 0+000 do 0+720

30 000 zł

27.

Lipsko M. i Gm.

lipski

Przebudowa drogi gminnej nr 190308W, dz. ew. nr 371 w miejscowości Walentynów na odcinku od km 0+070 do km 0+820 o długości 0,75 km

120 000 zł

28.

Rzeczniów

lipski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec

55 000 zł

29.

Sienno

lipski

Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Wierzchowiskach Pierwszych działka nr 331

135 000 zł

30.

Solec nad Wisłą

lipski

Przebudowa drogi gminnej nr ew. 19 w Glinie (Kielochówka) na długości 500 mb.

65 000 zł

31.

Solec nad Wisłą

lipski

Przebudowa drogi gminnej nr 190615W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy na długości 990 mb.

30 000 zł

32.

Borkowice

przysuski

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach

140 000 zł

33.

Gielniów

przysuski

Przebudowa drogi gminnej nr 330224W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bochenka

35 000 zł

34.

Klwów

przysuski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeski

115 000 zł

35.

Odrzywół

przysuski

Przebudowa drogi Odrzywół - Kamienna Wola

55 000 zł

36.

Potworów

przysuski

Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrzec na dz. ew. nr 854 i 852 od km 0+000 do km 0+320

55 000 zł

37.

Przysucha Gm. i M.

przysuski

Przebudowa drogi gminnej Dębiny-Krajów Etap II: od km 1+824 do km 2+507,85

95 000 zł

38.

Rusinów

przysuski

Budowa drogi gminnej w miejscowości Przystałowice Małe dz. nr 1597/4 wraz z włączeniem do drogi powiatowej dz. nr 1597/1

75 000 zł

39.

Wieniawa

przysuski

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokolniki Suche

65 000 zł

40.

Gózd

radomski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin - etap I

65 000 zł

41.

Iłża

radomski

Przebudowa drogi gminnej "wewnętrznej dojazdowej" w miejscowości Jedlanka Stara

90 000 zł

42.

Jastrzębia

radomski

Przebudowa drogi gminnej w m. Wolska Dąbrowa

75 000 zł

43.

Jedlnia-Letnisko

radomski

Przebudowa drogi gminnej 350505W dz. nr ew. 225 położonej w obrębie Groszowice gmina Jedlnia-Letnisko

105 000 zł

44.

Kowala

radomski

Przebudowa drogi w m. Ludwinów wzdłuż torów

115 000 zł

45.

Pionki

radomski

Przebudowa drogi gminnej w m. Krasna Dąbrowa

75 000 zł

46.

Przytyk

radomski

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wola Wrzeszczowska - Wola Grabowska

105 000 zł

47.

Skaryszew

radomski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczna

115 000 zł

48.

Wierzbica

radomski

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice

105 000 zł

49.

Wolanów

radomski

Przebudowa drogi gminnej nr 351240W w miejscowości Strzałków

65 000 zł

50.

Chlewiska

szydłowiecki

Przebudowa drogi gminnej nr 400104W Chlewiska - Stanisławów

85 000 zł

51.

Jastrząb

szydłowiecki

Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zamoście

75 000 zł

52.

Mirów

szydłowiecki

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mirów Stary

45 000 zł

53.

Orońsko

szydłowiecki

Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 177 w m. Bąków

45 000 zł

54.

Szydłowiec M. i Gm.

szydłowiecki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka w Gminie Szydłowiec

60 000 zł

55.

Szydłowiec M. i Gm.

szydłowiecki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy

55 000 zł

56.

Kazanów

zwoleński

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroczów Większy

70 000 zł

57.

Policzna

zwoleński

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna ul. Cegielniana

75 000 zł

58.

Przyłęk

zwoleński

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin

75 000 zł

59.

Tczów

zwoleński

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe na działce nr ewidencyjny 1064 o długości 925 mb gmina Tczów powiat zwoleński

55 000 zł

60.

Zwoleń Gm.

zwoleński

Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej Jasieniec Kolonia - Podborek gm. Zwoleń

115 000 zł

SUMA

4 919 000 zł

 

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p.

Wnioskodawca

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Powiat białobrzeski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi - Radzanów na długości 400 m w miejscowości Jasionna

100 000 zł

2.

Powiat grójecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1675W Wola Chynowska-Podgórzyce. Odcinek o długości 820,00 mb przez msc. Widok/gm. Chynów

200 000 zł

3.

Powiat grójecki

Przebudowa drogi powiatowej 1682W Antoniówka - Stara Warka na odc. Grażyna - Stara Warka odc. o długości 1050,00 mb

130 000 zł

4.

Powiat kozienicki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1702W Wyborów - Basinów w m. Grabów Nowy

200 000 zł

5.

Powiat lipski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno-Kochanówka-Grabowiec od km 0+170 do km 0+670 dł. 500 mb.

200 000 zł

6.

Powiat przysuski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3504W Konary-Żmijków etap II od km 3+528 do km 4+464

250 000 zł

7.

Powiat szydłowiecki

Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Orońsko w m. Guzów

100 000 zł

8.

Powiat szydłowiecki

Przebudowa drogi powiatowej Mniszek - Omięcin - Szydłowiec odc. Wilcza Wola - Omięcin

100 000 zł

9.

Powiat zwoleński

Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża - Wólka Gonciarska

200 000 zł

10.

Powiat zwoleński

Przebudowa drogi powiatowej nr 4526W Łagów - Przyłęk

50 000 zł

 SUMA

1 530 000 zł

 

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

 

L.p.

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Gmina Białobrzegi

białobrzeski

Renowacja dwóch zbiorników wodnych w Białobrzegach

800 000 zł

2.

Gmina Belsk Duży

grójecki

Rewitalizacja stawów oraz rowu melioracyjnego na terenie zabytkowego parku podworskiego w miejscowości Oczesały

391 000 zł

3.

Gmina Pniewy

grójecki

Renowacja zbiornika wodnego na dz. 92/3 w m. Michrów gmina Pniewy

57 000 zł

SUMA

1 248 000 zł

 

 

[1] Umowy na inwestycje realizowane w powiecie grójeckim zostaną podpisane w późniejszym terminie

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 154 kB, Liczba pobrań: 37, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 39

powrót