Informacje prasowe

Informacja prasowa - Mazowsze pomaga Podkarpaciu

2020.12.03 12:30 , aktualizacja: 2020.12.03 14:18

Autor: , Wprowadzenie: Eliza Albrechcińska

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu 200 tys. zł wsparcia powiatowi przemyskiemu (województwo podkarpackie). Pieniądze z budżetu Mazowsza zostaną przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 2067 Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica, która uległa zniszczeniu podczas czerwcowej powodzi.

 

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik to sytuacja, w której nikt nie chciałby się znaleźć.

– Życie jest nieprzewidywalne i nie możemy być pewni, czy coś podobnego, kiedyś nie przytrafi się nam. Warto o tym pamiętać i wspierać tych, którzy w danym momencie tej pomocy potrzebują najbardziej. A sytuacja jest szczególna. Wszystkie samorządy w Polsce mierzą się w tym roku z wyjątkowym przeciwnikiem, jakim jest COVID-19. Wiąże się to nie tylko z modyfikacją ich działalności, ale też korektą planów inwestycyjnych i budżetów. Klęski żywiołowe to dolanie przysłowiowej oliwy do ognia. Wielu ludzi w jednej chwili traci dorobek całego życia. Zniszczeniu ulega wszystko to, co budowaliśmy latami. Dlatego jako radni województwa nie pozostajemy obojętni i w geście solidarności chcemy pomóc powiatowi przemyskiemu i jego mieszkańcom w odbudowaniu strat.

 

Pod koniec czerwca powiat przemyski nawiedziły nawałnice, które spowodowały ogromne straty w infrastrukturze gminnej i powiatowej oraz w rolnictwie. W wyniku ulewnych deszczy zalane zostały domy i uprawy rolne. Powstały też osuwiska, które są zagrożeniem dla budynków mieszkalnych. Zniszczone zostały m.in. mosty oraz drogi i chodniki. Najbardziej ucierpiały gminy Bircza oraz Dubiecko. Straty szacowane są łącznie na 16,5 mln zł, a w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 powiat nie jest  w stanie z własnych środków odbudować i wyremontować zniszczonej infrastruktury. Pandemia jest wyzwaniem dla nas wszystkich zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Dlatego zwłaszcza teraz ważne jest, aby pomagać sobie nawzajem. Tu chodzi przede wszystkim o dobro mieszkańców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji – dodaje.

 

Dlatego starosta powiatu przemyskiego zwrócił się z prośbą o pomoc finansową do samorządu województwa mazowieckiego. Władze Mazowsza przychyliły się do tej prośby. Wsparcie z budżetu Mazowsza zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontem prawie 2,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2067 relacji Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica.

 

Radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska zauważa, że sytuacja, w jakiej znaleźli się mieszkańcy i władze samorządowe powiatu przemyskiego jest szczególna.

Jako wspólnota samorządowa nie możemy ograniczać się jedynie do myślenia o Mazowszu. Dlatego solidaryzujemy się z powiatem przemyskim, który w obliczu walki z pandemią mierzy się również ze skutkami czerwcowej powodzi i  przekazujemy nasze wsparcie finansowe.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 14
Rozmiar: 2537 kB, Liczba pobrań: 8
Rozmiar: 616 kB, Liczba pobrań: 5
Rozmiar: 5450 kB, Liczba pobrań: 6
Rozmiar: 1835 kB, Liczba pobrań: 4

Liczba wyświetleń: 51

powrót