Informacje prasowe

W regionie ostrołęckim o RPO

2007.10.16 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

temat
spotkanie z samorządowcami z regionu ostrołęckiego

miejsce
Urząd Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, Rzekuń
Urząd Gminy Czerwin, Plac 1000-lecia 1, Czerwin
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 47, Lelis

czas
17 października 2007 r. (środa), godz. 11.00 – Rzekuń
godz. 13.30 - Czerwin
godz. 16.00 - Lelis

uczestnicy
Jacek Kozłowski – Wicemarszałek oraz przedstawiciele samorządów lokalnych

W trakcie spotkania z samorządowcami z regionu ostrołęckiego omówione zostaną programy, w ramach których będzie można otrzymać unijne dofinansowanie – Regionalny Program Operacyjny Mazowsza oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Uczestnicy otrzymają także praktyczne rady na temat skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich. Spotkanie będzie także okazją do dyskusji nt. perspektyw rozwoju województwa mazowieckiego w najbliższych latach.

Serdecznie zapraszam
Marta Milewska
Rzecznik Prasowy

Liczba wyświetleń: 384

powrót