Informacje prasowe

Bezpłatne szkolenia dla beneficjentów PROW z powiatów grójeckiego, białobrzeskiego, sokołowskiego, wołomińskiego i węgrowskiego

2007.10.17 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

Znane są już kolejne terminy bezpłatnych szkoleń, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie ubiegać się o wsparcie unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warto skorzystać z tej szansy, bowiem w latach 2007-2013 Mazowsze otrzyma w ramach programu około 340 mln euro.

W szkoleniu mogą wziąć udział: samorządy powiatowe i gminne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji kultury, kościołów oraz związków wyznaniowych.

Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach wybranych działań osi 1, 3 i 4 PROW.

Omówione zostaną działania, dotyczące:
  • poprawy i rozwoju infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (obejmujące II schematy: scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi),
  • podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej,
  • odnowy i rozwoju wsi ,
  • różnicowania w kierunku działalności nierolniczej,
  • tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
  • działania osi 4 LEADER.

Szkolenia odbywać się będą do końca listopada. Zostaną zorganizowane w: Kozienicach, Szydłowcu, Radomiu, Białobrzegach, Sokołowie, Łochowie, Siedlcach, Ostrołęce, Makowie Mazowieckim, Ciechanowie, Mińsku, Żyrardowie, Płocku, Płońsku, Żurominie i Mławie.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • dla uczestników z terenu powiatu grójeckiego i białobrzeskiego – 24 października br., godz. 10.00, sala konferencyjna, Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9,
  • dla uczestników z terenu powiatu sokołowskiego – 26 października br., godz. 10.00, sala konferencyjna, Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim, ul. Polna 8,
  • dla uczestników z terenu powiatu wołomińskiego i węgrowskiego – 30 października br., godz. 10.00, aula Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, ul. S. Wyspiańskiego.


Zgłoszenia na szkolenia można nadsyłać bezpośrednio na adres e-mail: p.pacek@mazovia.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem (22) 59 79 364.

Informacje o kolejnych spotkaniach będą ukazywały się z około dziesięciodniowym wyprzedzeniem na stronie www.mazovia.pl Informacje dotyczące programu dostępne są także u przedstawicieli samorządów powiatów i gmin, powiatowych zarządów związków ochotniczych straży pożarnych oraz kurii biskupiej właściwej terytorialnie.

Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest wsparcie rozwoju polskiej wsi. Samorząd Województwa pełni rolę instytucji zarządzającej dla czterech działań: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa oraz rozwój wsi, Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich (Leader).
Pieniądze przeznaczone zostaną m.in.: na inwestycje infrastrukturalne, rozwój usług dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowę i rozwój wsi.

Orientacyjna alokacja dla Mazowsza wynosi około 340 mln euro.

Beneficjentami w tym przypadku będą m.in.: powiaty, gminy, jednostki wykonujące zadanie j.s.t., kościoły lub inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego oraz lokalne grupy działania (LGD).

Liczba wyświetleń: 420

powrót