Informacje prasowe

INFORMACJA - inwestycje w subregionie płocko-ciechanowskim

2008.01.31 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

Na inwestycje w subregionie płocko-ciechanowskim w tegorocznym budżecie zarezerwowano ponad 74 mln zł. Najwięcej środków przeznaczonych zostanie na inwestycje drogowe, ochronę zdrowia oraz kulturę.

DROGI

W bieżącym roku, najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na budowę, modernizacje i remonty dróg – ponad 34,5 mln zł. Planowane inwestycje to m.in.:

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock – Góra – 16,4 mln zł
 • Budowa małej obwodnicy Gostynina – drogi wojewódzkiej nr 265 pomiędzy ul. Jana Pawła II i Zamkową w Gostyninie – 12,2 mln zł
 • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 575 Płock – Kazuń Nowy – 2 mln zł
 • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki – 1,4 mln zł
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku przejścia przez Maszewo Duże – 1 mln zł
 • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 617 Przasnysz – Ciechanów – 300 tys. zł
 • Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi woj. nr 577 – 250 tys. zł
 • Budowa obwodnicy Sierpca po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 – 200 tys. zł
 • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 544 Obwodnica Mławy – 200 tys. zł
 • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 615 odcinek Ciechanów – skrzyżowanie z drogą nr 544 – 200 tys. zł
 • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 620 Przewodowo - Nowe Miasto (skrzyżowanie z drogą nr 632) – 200 tys. zł
 • Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego – 200 tys. Zł


OCHRONA ZDOWIA ORAZ POLITYKA SPOŁECZNA

Na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia oraz polityki społecznej w subregionie płocko-ciechanowskim przeznaczono łącznie ponad 19,3 mln zł.

Prawie 7,2 mln zł otrzyma Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Dzięki tym środkom możliwe będą następujące inwestycje:

 • modernizacja i rozbudowa Bloku Operacyjnego – 5 mln zł
 • modernizacja pomieszczeń i doposażenie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Neonatologicznego z blokiem porodowym – 2 mln zł
 • doposażenie Oddziału Rehabilitacji w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny – 118 tys. zł
 • rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 56 tys. Zł


Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzyma ponad 8,1 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na:
 • rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 7 mln zł.
 • modernizację budynków szpitalnych w celu realizacji zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – 1 mln zł
 • modernizację oddziałów szpitalnych: kardiologicznego, wewnętrznego, chirurgicznego II, zakaźnego – 110 tys. Zł


Kolejne 3,7 mln zł zarezerwowano na rozbudowę i modernizację Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku. Ponadto, 350 tys. zł zarezerwowano na modernizację budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p. poż. i budowlanych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Na inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa, subregion płocko-ciechanowski otrzyma z budżetu województwa ok. 10,4 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na:
 • rozbudowę i adaptację kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku – ponad 5,6 mln zł
 • rewitalizację Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur - 2 mln zł
 • budowę oranżerii na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Opinogórze – 2 ,8 mln zł.


OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tegorocznym budżecie na inwestycje z zakresu oświaty i wychowania w subregionie płocko-ciechanowskim zarezerwowano ponad 8,2 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na:

 • budowę nowej siedziby Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie – 5 mln zł
 • modernizację budynku Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie wraz z budową sali gimnastycznej – prawie 2,5 mln zł
 • przebudowę wejścia głównego do budynku i budowę windy dla osób niepełnosprawnych w MSCDN Wydział w Płocku – 300 tys. zł
 • budowa boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gołotczyźnie – 300 tys. zł
 • zakup dwóch serwerów dla potrzeb Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie – 45 tys. zł
 • zakup niezbędnego serwera dla nowej wersji M21 systemu Prolib dla potrzeb Biblioteki Pedagogicznej w Płocku – 25 tys. zł
 • zakup licencji do programu Marc 21 dla potrzeb Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie – 24 tys. zł
 • zakup serwera internetowego dla Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie – 5 tys. Zł


POZOSTAŁE INWESTYCJE

Dzięki wsparciu z budżetu województwa możliwe będzie także wykonanie II etapu robót związanych z odbudową zasilania jeziora Zdworskiego na cieku Wielka Struga – 400 tys. zł oraz wykonanie melioracji szczególnych – zadanie inwestycyjne pod nazwą Sikórz Kamionki – II etap VI-VII melioracja gruntów, gm. Stara Biała – 404 tys. zł. Ponadto, 850 tys. zł przeznaczonych zostanie na zakup wiertnicy do horyzontalnych przewiertów sterowanych na potrzeby Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, a kolejne 300 tys. zł na modernizację przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Łydyni od km 51+650 do km 58+250.
Marta Milewska
Rzecznik Prasowy

Liczba wyświetleń: 479

powrót