Informacje prasowe

INFORMACJA - Inwestycje w służbie zdrowia

2008.02.05 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: MRyszkowski

W 2008 roku na ochronę zdrowia Samorząd Województwa Mazowieckiego wyda ponad 286 mln zł, z czego ponad 200 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje oraz modernizacje w mazowieckich szpitalach. Dodatkowo w latach 2007-2013 mazowieckie szpitale będą mogły ubiegać się o kolejne 340 mln zł z funduszy unijnych.

Mimo znacznych problemów związanych z niedostateczną kwotą kontraktów z NFZ, mazowiecka służba zdrowia może liczyć w tym roku na wsparcie ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie inwestycji. W tegorocznym budżecie, na ochronę zdrowia zagwarantowano ponad 235 mln zł, z czego prawie 150 mln zł przeznaczono na inwestycje. Kolejne 51,7 mln zł przeznaczonych zostanie na realizacje rozpoczętych w 2007 roku inwestycji. Ponadto w latach 2007-2013 mazowieckie szpitale będą mogły ubiegać się o kolejne 340 mln zł z funduszy unijnych (szczegóły w załączniku).

- Najważniejszym celem, jaki przed sobą stawiamy jest dostosowanie budynków i pomieszczeń, w których świadczone są usługi z zakresu opieki zdrowotnej, do aktualnych wymagań i oczekiwań pacjentów. W tym celu niezbędne są liczne prace modernizacyjne i adaptacyjne istniejących budynków oraz budowa nowych obiektów – powiedział Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Aby poprawić sytuację sieci placówek służby zdrowia, niezbędne są także działania mające na celu restrukturyzację placówek. Jej celem powinno być stworzenie silnych podmiotów, które zapewnią wysoki standard usług zdrowotnych, lepsze wykorzystanie sprzętu i aparatury medycznej. Pozwoli to na zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczeń medycznych. Konieczne jest także maksymalne wykorzystanie własnej bazy lokalowej oraz uzyskanie lepszych niż dotychczas efektów finansowo-ekonomicznych.
Marta Milewska
Rzecznik Prasowy

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1197 kB, Liczba pobrań: 0
Rozmiar: 44 kB, Liczba pobrań: 219, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 39 kB, Liczba pobrań: 317, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 160, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 31 kB, Liczba pobrań: 153, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 161, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 157, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 25 kB, Liczba pobrań: 155, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 163, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 62 kB, Liczba pobrań: 190, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 657 kB, Liczba pobrań: 0
Rozmiar: 880 kB, Liczba pobrań: 0
Rozmiar: 1256 kB, Liczba pobrań: 0
Rozmiar: 923 kB, Liczba pobrań: 0
Rozmiar: 995 kB, Liczba pobrań: 0

Liczba wyświetleń: 444

powrót