Informacje prasowe

Komunikat - Pieniądze na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukację zdrowotną

2008.02.15 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz instytucje pożytku publicznego z Mazowsza mogą ubiegać się o wsparcie zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukacji zdrowotnej. Na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 1,4 mln zł.

Co roku urząd marszałkowski ogłasza konkursy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w ramach których organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o wsparcie swoich działań.

W ubiegłym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 950 tys. zł. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło wówczas około 200 ofert.

W tym roku na realizację programów przeznaczono aż 1,4 mln zł. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie projektów w ramach czterech zakresów. Najwięcej, bo aż 0,5 mln zł wyasygnowano na pomoc dla osób niepełnosprawnych. Kolejne 400 tys. zł przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz po 250 tys. zł – na przeciwdziałanie narkomanii oraz edukację zdrowotną.

Pierwsze konkursy ruszają już w lutym, ostatni zakończy się 15 kwietnia.

  • przeciwdziałanie alkoholizmowi – konkurs trwać będzie do 11 marca br. Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o wsparcie działań w ramach zadania pn. „Twój czas na zdrowie” – program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowany w trakcie roku szkolnego. Na ten cel zarezerwowano 400 tys. Zł.

  • zwalczanie narkomanii – konkurs trwać będzie od 18 lutego do 18 marca br. Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o wsparcie programów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, programów ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz prowadzenie poradnictwa, a także doradztwa i konsultacji dla osób uzależnionych bądź dotkniętych skutkami uzależnienia. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 250 tys. zł.

  • wsparcie osób niepełnosprawnych – konkurs trwać będzie od 27 lutego do 27 marca br. W ramach tego działania będzie można ubiegać się o wsparcie programów profilaktycznych służących poprawie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, działań wspierających osoby objęte opieką paliatywną, działań z zakresu profilaktyki i terapii osób niepełnosprawnych poprzez: ergoterapię, arteterapię, choreoterapię, dramatoterapię, estetoterapię, muzykoterapię, poezjoterapię, chromoterapię, kinezyterapię, ludoterapię, silwoterapię oraz zajęć relaksacyjnych, a także działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Na ten cel przeznaczono 500 tys. zł.

  • edukacja zdrowotna – konkurs trwać będzie od 17 marca do 15 kwietnia br. W ramach tego działania organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie programów profilaktycznych z zakresu wczesnej wykrywalności nowotworów złośliwych, chorób układu krążenia, cukrzycy i otyłości, całościowych zaburzeń rozwojowych w tym autyzmu, programów profilaktyki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z zakresu: astmy, chorób alergicznych i wad postawy, a także o środki na organizację spotkań, konferencji, seminariów oraz wydawanie materiałów edukacyjnych, czasopism dotyczących promocji zdrowia. Na ten zarezerwowano 250 tys. zł.


Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. B. Brechta 3 , 03-472 Warszawa. Wzór formularza oferty oraz szczegóły dotyczące otwartego konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.
Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego

Liczba wyświetleń: 731

powrót