Informacje prasowe

Informacja prasowa - #Mazowszepomaga Radni województwa przyznali wsparcie na aktywizację mazowieckich działkowców, ochronę powietrza, zabytki, mierniki suszy oraz samochody strażackie

2020.07.07 13:50 , aktualizacja: 2020.07.07 14:12

Dziś podczas zdalnej sesji sejmiku województwa, radni zdecydowali o przyznaniu wsparcia na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, mierników suszy, modernizacje ogródków działkowych oraz ochronę powietrza. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Mazowsza, w ramach realizowanych przez samorząd województwa programów wsparcia.

więcej o: #Mazowszepomaga Radni województwa przyznali wsparcie na aktywizację mazowieckich działkowców, ochronę powietrza, zabytki, mierniki suszy oraz samochody strażackie

Informacja prasowa - Mazowsze uruchamia wsparcie dla branży turystycznej

2020.07.06 12:30 , aktualizacja: 2020.07.06 16:02

Samorząd Mazowsza wesprze przedsiębiorców z branży turystycznej. Na bezzwrotne dotacje planuje przeznaczyć blisko 67 mln zł z RPO WM 2014-2020. Dodatkowo władze regionu zachęcają do wypoczynku w naszym regionie. Ma w tym pomóc specjalna kampania turystyczna „Odpocznij na Mazowszu”.

więcej o: Mazowsze uruchamia wsparcie dla branży turystycznej

Informacja prasowa - Blisko milion złotych na profilaktykę chorób kręgosłupa u uczniów szkół podstawowych z Płocka, Gąbina i Dobrzykowa

2020.07.03 11:15 , aktualizacja: 2020.07.03 11:24

Profilaktyka i leczenie chorób kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym ma kluczowe znaczenie dla ich dalszego rozwoju. Dlatego już w tym roku uczniowie ze szkół podstawowych z Płocka, Gąbina i Dobrzykowa objęci zostaną pomocą w tym zakresie. Będzie to możliwe dzięki ponad 996,1 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, z czego wsparcie z Unii Europejskiej wyniesie aż 856,8 tys. zł. Trzy umowy na realizację projektów podpisali dziś marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Agnieszka Sulkowska dyrektorka Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

więcej o: Blisko milion złotych na profilaktykę chorób kręgosłupa u uczniów szkół podstawowych z Płocka, Gąbina i Dobrzykowa

Informacja prasowa - 32 szkoły z subregionu ostrołęckiego z pomocą samorządu Mazowsza i UE

2020.07.02 10:30 , aktualizacja: 2020.07.02 14:21

32 szkoły z subregionu ostrołęckiego otrzymają od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Dziś umowę w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez członków zarządu Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc podpisali beneficjenci z subregionu ostrołęckiego. Sprzęt do szkół trafi jesienią.

więcej o: 32 szkoły z subregionu ostrołęckiego z pomocą samorządu Mazowsza i UE

Informacja prasowa - 29 szkół z subregionu ciechanowskiego z pomocą Mazowsza i UE na zdalne nauczanie

2020.07.01 15:50 , aktualizacja: 2020.07.03 15:42

29 szkół z subregionu ciechanowskiego otrzyma od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Dziś umowy w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez marszałka Adama Struzika i wicemarszałka Wiesława Raboszuka podpisali beneficjenci z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Sprzęt do szkół trafi jesienią.

więcej o: 29 szkół z subregionu ciechanowskiego z pomocą Mazowsza i UE na zdalne nauczanie

Informacja prasowa - 10 szkół z powiatu żyrardowskiego i sochaczewskiego z pomocą Mazowsza i UE nauczanie online

2020.07.01 15:35 , aktualizacja: 2020.07.03 12:00

10 szkół z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego otrzyma od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Dziś umowę w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez marszałka Adama Struzika i wicemarszałka Wiesława Raboszuka podpisali beneficjenci z powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego. Sprzęt do szkół trafi jesienią.

więcej o: 10 szkół z powiatu żyrardowskiego i sochaczewskiego z pomocą Mazowsza i UE nauczanie online

Prawie 1,9 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w powiatach łosickim i mińskim

2020.07.01 15:30

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w powiatach łosickim i mińskim zrealizowanych zostanie 17 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 1,8 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi. Dziś umowy w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

więcej o: Prawie 1,9 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w powiatach łosickim i mińskim

Informacja prasowa - Ponad 807 tys. zł na aktywizację sołectw w powiatach mińskim i łosickim

2020.07.01 15:25 , aktualizacja: 2020.07.01 15:33

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin. Powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Ponad 807 tys. zł na realizację 81 projektów służących lokalnej społeczności otrzymają sołectwa z powiatów mińskiego i łosickiego.

więcej o: Ponad 807 tys. zł na aktywizację sołectw w powiatach mińskim i łosickim