Informacje prasowe

Informacja prasowa - Ponad 1,2 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w subregionie warszawskim wschodnim

2020.06.17 15:10

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie warszawskim wschodnim zrealizowanych zostanie 15 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1,2 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: legionowski, otwockim i wołomińskim. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci z subregionu warszawskiego wschodniego.

więcej o: Ponad 1,2 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w subregionie warszawskim wschodnim

Informacja prasowa - Blisko 158 tys. zł na remonty strażnic w powiatach okołowarszawskich

2020.06.17 15:00 , aktualizacja: 2020.06.17 15:20

Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 158 tys. zł w powiatach okołowarszawskich wyremontowanych zostanie 8 strażnic OSP w powiatach: legionowskim, otwockim i wołomińskim. Dziś umowy w tej sprawie podpisał marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

więcej o: Blisko 158 tys. zł na remonty strażnic w powiatach okołowarszawskich

Paweł Sochaj i Marcin Jarosz z Solca nad Wisłą z tytułami „Strażaka Miesiąca”

2020.06.17 11:55 , aktualizacja: 2020.06.17 12:09

Jechali do pracy, kiedy zobaczyli ogień wydobywający się z komina budynku. Nie wahali się, szybko przystąpili do działania i uratowali człowieka przed zaczadzeniem. Za swoją bohaterską postawę, Paweł Sochaj i Marcin Jarosz z OSP w Solcu nad Wisłą otrzymali ex aequo tytuł „Strażak Miesiąca Lutego 2020 r.” Nagrody wręczyli dziś druhom marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski.

więcej o: Paweł Sochaj i Marcin Jarosz z Solca nad Wisłą z tytułami „Strażaka Miesiąca”

Informacja prasowa - 4,9 mln zł z budżetu Mazowsza na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 738 w Gniewoszowie

2020.06.17 10:20 , aktualizacja: 2020.06.17 11:49

Władze Mazowsza przeznaczają 4,9 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na remont drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od Gniewoszowa do Wysokiego Koła (pow. kozienicki). Dziś umowę z wykonawcą inwestycji firmą Budromost Starachowice Sp. z o.o. podpisał Tomasz Lewandowski dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W spotkaniu wzięli udział marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski.

więcej o: 4,9 mln zł z budżetu Mazowsza na remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 738 w Gniewoszowie

Informacja prasowa - Ponad 2,5 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję w subregionie warszawskim zachodnim

2020.06.15 15:25 , aktualizacja: 2020.06.15 16:37

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie warszawskim zachodnim zrealizowanych zostanie 17 inwestycji. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 2,5 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: grodziskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim. Zmodernizowany zostanie również zbiornik retencyjny w Komorowie. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci z subregionu warszawskiego zachodniego.

więcej o: Ponad 2,5 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i małą retencję w subregionie warszawskim zachodnim

Informacja prasowa - Blisko 121 tys. zł na remonty strażnic w powiatach okołowarszawskich

2020.06.15 15:25

Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 121 tys. zł w powiatach okołowarszawskich wyremontowanych zostanie 8 strażnic OSP z powiatów: grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego i pruszkowskiego. Dziś umowy w tej sprawie podpisał marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

więcej o: Blisko 121 tys. zł na remonty strażnic w powiatach okołowarszawskich

Informacja prasowa - Ponad 4,4 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w subregionie ciechanowskim

2020.06.15 13:30

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w subregionie ciechanowskim zrealizowane zostaną 44 inwestycje. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 4,4 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z subregionu ciechanowskiego.

więcej o: Ponad 4,4 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w subregionie ciechanowskim

Informacja prasowa - 360 tys. na remonty strażnic w subregionie ciechanowskim

2020.06.15 13:25 , aktualizacja: 2020.06.15 15:24

Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 360 tys. zł w subregionie ciechanowskim wyremontowanych zostanie 19 strażnic OSP z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

więcej o: 360 tys. na remonty strażnic w subregionie ciechanowskim