Klauzula baza mediów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu tworzenia i utrzymania bazy mediów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu tworzenia i utrzymania bazy mediów

 

Uprzejmie informujemy, że:


1) administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: .
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu stworzenia bazy mediów do których przesyłane są bieżące informacje dotyczące działalności samorządu województwa mazowieckiego i jego organów;
4) nie będą udostępniane innym odbiorcom
5) będą przetwarzana aż do wycofania zgody, jednak nie dłużej niż w czas funkcjonowania bazy mediów;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania;
8) wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem;
9) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– na zasadach określonych w RODO.

 

Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne jeżeli Pani/Pan chce korzystać z dostępu do bieżących informacji dotyczących działań samorządu województwa mazowieckiego rozsyłanych w oparciu o dane zawarte w bazie mediów.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.