Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

2019.06.19 09:30 , aktualizacja: 2019.06.19 13:27

Autor: Agnieszka Siekierska (ES), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, 18 czerwca br., podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań polegających na utworzeniu nowych lub modernizacji już istniejących pracowni informatycznych i językowych w szkołach/placówkach oświatowych. Wsparcie uzyskało w sumie 115 jednostek samorządu terytorialnego. Łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 5 mln zł.

 

Ważne informacje dla beneficjentów

  1. Pomoc finansowa przyznana w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” stanowić będzie dofinansowanie zadania zgłoszonego przez beneficjenta w złożonym wniosku z uwzględnieniem aktualizacji poszczególnych działań i montażu finansowego zadania.
  2. Zaktualizowany montaż finansowy zadania musi uwzględniać minimum 30 proc. wkładu własnego beneficjenta.
  3. Za kwalifikowane uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane z wnioskowanym zadaniem, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji.
  4. Termin poniesienia przez beneficjenta wydatków, dla środków pochodzących z udzielonej pomocy finansowej – od dnia podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania określonego w umowie. Poniesienie wydatków ze środków własnych beneficjenta ustala się w terminie realizacji zadania określonego w umowie (termin rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejszy niż 18 czerwca 2019 r.). Maksymalny termin zakończenia realizacji zadania to 31 grudnia 2019 r.

 

Informacja dotycząca podpisywania umów

 

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie proszeni są o niezwłoczne przekazanie następujących dokumentów i informacji (są one niezbędne do przygotowania umów o udzielenie pomocy finansowej):

  • wskazanie z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osób, które będą uprawnione do podpisania umowy w imieniu beneficjenta,
  • numer wyodrębnionego nieoprocentowanego rachunku bankowego beneficjenta na który zostanie przekazana pomoc finansowa,
  • aktualizację terminu realizacji zadania,
  • aktualizację poszczególnych działań i montaż finansowy realizacji zadania.

 

Wymagane informacje i dokumenty należy przesyłać na załączonym druku w wersji elektronicznej na adres e-mail:   oraz po podpisaniu na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. Brechta 3

03-472 Warszawa

 

Kontakt

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Paweł Dopadko – Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji, tel. 22 5979421, e-mail:

Anna Lewczuk, tel. 22 5979432, e-mail:

Agnieszka Siekierska, tel. 22 5979442, e-mail:

Karolina Kobylińska, tel. 22 5979429, e-mail:

Katarzyna Cyran, tel. 22 5979429, e-mail:

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 2877

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.