Lesistość

Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020

2007.03.02 00:00 , aktualizacja: 2016.03.29 13:25

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W dniu 19 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił "Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020" (Uchwała Nr 18/07).

Opracowanie Programu, jest realizacją jednego z zadań priorytetowych Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego, przyjętego uchwałą Nr 118/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 r. Zadanie to również zapisane jest w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, zaakceptowanym przez Radę Ministrów RP, aktualizowanym w roku 2003.

Opracowanie takiego programu na szczeblu wojewódzkim i jego wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika lesistości Mazowsza do ok. 25 proc. w 2020 r.

Program stanowi cenny materiał wyjściowy do rozpoznania uwarunkowań przyrodniczych i społeczno – gospodarczych, nakreśla docelową wizję systemu obszarów leśnych regionu, a także wskazuje konkretną przestrzeń, w obrębie której samorządy gminne mogłyby i powinny rozważać zmiany przeznaczenia gruntów w tym kierunku.

Program zwiększania lesistości jest pierwszym opracowaniem w tym zakresie w województwie mazowieckim.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 13586 kB, Liczba pobrań: 4350, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 4887 kB, Liczba pobrań: 4180, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2028 kB, Liczba pobrań: 1981, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2177 kB, Liczba pobrań: 3171, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2470 kB, Liczba pobrań: 4635, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2281 kB, Liczba pobrań: 3132, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 1712 kB, Liczba pobrań: 1887, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2265 kB, Liczba pobrań: 1283, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2194 kB, Liczba pobrań: 1090, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2164 kB, Liczba pobrań: 1036, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2617 kB, Liczba pobrań: 1063, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2151 kB, Liczba pobrań: 1011, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2182 kB, Liczba pobrań: 1051, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2549 kB, Liczba pobrań: 1224, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2177 kB, Liczba pobrań: 1079, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2037 kB, Liczba pobrań: 1304, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2505 kB, Liczba pobrań: 2099, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2309 kB, Liczba pobrań: 1074, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2193 kB, Liczba pobrań: 1091, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2193 kB, Liczba pobrań: 1249, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2086 kB, Liczba pobrań: 1061, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2220 kB, Liczba pobrań: 1105, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2573 kB, Liczba pobrań: 1059, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2096 kB, Liczba pobrań: 1110, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2194 kB, Liczba pobrań: 1270, Plik graficzny (JPG)

Liczba wyświetleń: 17862