Lesistość

Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020

2007.03.02 00:00 , aktualizacja: 2016.03.29 13:25

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W dniu 19 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił "Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020" (Uchwała Nr 18/07).

Opracowanie Programu, jest realizacją jednego z zadań priorytetowych Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego, przyjętego uchwałą Nr 118/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 r. Zadanie to również zapisane jest w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, zaakceptowanym przez Radę Ministrów RP, aktualizowanym w roku 2003.

Opracowanie takiego programu na szczeblu wojewódzkim i jego wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika lesistości Mazowsza do ok. 25 proc. w 2020 r.

Program stanowi cenny materiał wyjściowy do rozpoznania uwarunkowań przyrodniczych i społeczno – gospodarczych, nakreśla docelową wizję systemu obszarów leśnych regionu, a także wskazuje konkretną przestrzeń, w obrębie której samorządy gminne mogłyby i powinny rozważać zmiany przeznaczenia gruntów w tym kierunku.

Program zwiększania lesistości jest pierwszym opracowaniem w tym zakresie w województwie mazowieckim.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 13586 kB, Liczba pobrań: 4299, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 4887 kB, Liczba pobrań: 4104, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2028 kB, Liczba pobrań: 1945, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2177 kB, Liczba pobrań: 3129, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2470 kB, Liczba pobrań: 4564, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2281 kB, Liczba pobrań: 3110, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 1712 kB, Liczba pobrań: 1843, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2265 kB, Liczba pobrań: 1249, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2194 kB, Liczba pobrań: 1073, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2164 kB, Liczba pobrań: 999, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2617 kB, Liczba pobrań: 1029, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2151 kB, Liczba pobrań: 983, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2182 kB, Liczba pobrań: 1014, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2549 kB, Liczba pobrań: 1183, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2177 kB, Liczba pobrań: 1050, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2037 kB, Liczba pobrań: 1263, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2505 kB, Liczba pobrań: 2041, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2309 kB, Liczba pobrań: 1017, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2193 kB, Liczba pobrań: 1059, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2193 kB, Liczba pobrań: 1196, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2086 kB, Liczba pobrań: 1026, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2220 kB, Liczba pobrań: 1072, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2573 kB, Liczba pobrań: 1024, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2096 kB, Liczba pobrań: 1084, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2194 kB, Liczba pobrań: 1228, Plik graficzny (JPG)

Liczba wyświetleń: 17747