Lesistość

Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020

2007.03.02 00:00 , aktualizacja: 2016.03.29 13:25

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W dniu 19 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił "Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020" (Uchwała Nr 18/07).

Opracowanie Programu, jest realizacją jednego z zadań priorytetowych Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego, przyjętego uchwałą Nr 118/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 r. Zadanie to również zapisane jest w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, zaakceptowanym przez Radę Ministrów RP, aktualizowanym w roku 2003.

Opracowanie takiego programu na szczeblu wojewódzkim i jego wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika lesistości Mazowsza do ok. 25 proc. w 2020 r.

Program stanowi cenny materiał wyjściowy do rozpoznania uwarunkowań przyrodniczych i społeczno – gospodarczych, nakreśla docelową wizję systemu obszarów leśnych regionu, a także wskazuje konkretną przestrzeń, w obrębie której samorządy gminne mogłyby i powinny rozważać zmiany przeznaczenia gruntów w tym kierunku.

Program zwiększania lesistości jest pierwszym opracowaniem w tym zakresie w województwie mazowieckim.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 13586 kB, Liczba pobrań: 4509, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 4887 kB, Liczba pobrań: 4348, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2028 kB, Liczba pobrań: 2093, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2177 kB, Liczba pobrań: 3273, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2470 kB, Liczba pobrań: 4742, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2281 kB, Liczba pobrań: 3225, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 1712 kB, Liczba pobrań: 1990, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2265 kB, Liczba pobrań: 1335, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2194 kB, Liczba pobrań: 1136, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2164 kB, Liczba pobrań: 1109, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2617 kB, Liczba pobrań: 1128, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2151 kB, Liczba pobrań: 1101, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2182 kB, Liczba pobrań: 1116, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2549 kB, Liczba pobrań: 1313, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2177 kB, Liczba pobrań: 1142, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2037 kB, Liczba pobrań: 1377, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2505 kB, Liczba pobrań: 2188, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2309 kB, Liczba pobrań: 1153, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2193 kB, Liczba pobrań: 1156, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2193 kB, Liczba pobrań: 1322, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2086 kB, Liczba pobrań: 1138, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2220 kB, Liczba pobrań: 1150, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2573 kB, Liczba pobrań: 1124, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2096 kB, Liczba pobrań: 1171, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2194 kB, Liczba pobrań: 1367, Plik graficzny (JPG)

Liczba wyświetleń: 18191