Lesistość

Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020

2007.03.02 00:00 , aktualizacja: 2016.03.29 13:25

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W dniu 19 lutego 2007 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił "Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020" (Uchwała Nr 18/07).

Opracowanie Programu, jest realizacją jednego z zadań priorytetowych Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego, przyjętego uchwałą Nr 118/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 r. Zadanie to również zapisane jest w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, zaakceptowanym przez Radę Ministrów RP, aktualizowanym w roku 2003.

Opracowanie takiego programu na szczeblu wojewódzkim i jego wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika lesistości Mazowsza do ok. 25 proc. w 2020 r.

Program stanowi cenny materiał wyjściowy do rozpoznania uwarunkowań przyrodniczych i społeczno – gospodarczych, nakreśla docelową wizję systemu obszarów leśnych regionu, a także wskazuje konkretną przestrzeń, w obrębie której samorządy gminne mogłyby i powinny rozważać zmiany przeznaczenia gruntów w tym kierunku.

Program zwiększania lesistości jest pierwszym opracowaniem w tym zakresie w województwie mazowieckim.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 13586 kB, Liczba pobrań: 4406, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 4887 kB, Liczba pobrań: 4232, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2028 kB, Liczba pobrań: 2018, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2177 kB, Liczba pobrań: 3209, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2470 kB, Liczba pobrań: 4665, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2281 kB, Liczba pobrań: 3157, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 1712 kB, Liczba pobrań: 1922, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2265 kB, Liczba pobrań: 1304, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2194 kB, Liczba pobrań: 1106, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2164 kB, Liczba pobrań: 1063, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2617 kB, Liczba pobrań: 1087, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2151 kB, Liczba pobrań: 1043, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2182 kB, Liczba pobrań: 1076, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2549 kB, Liczba pobrań: 1258, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2177 kB, Liczba pobrań: 1103, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2037 kB, Liczba pobrań: 1333, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2505 kB, Liczba pobrań: 2132, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2309 kB, Liczba pobrań: 1103, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2193 kB, Liczba pobrań: 1112, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2193 kB, Liczba pobrań: 1277, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2086 kB, Liczba pobrań: 1094, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2220 kB, Liczba pobrań: 1119, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2573 kB, Liczba pobrań: 1088, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2096 kB, Liczba pobrań: 1132, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 2194 kB, Liczba pobrań: 1309, Plik graficzny (JPG)

Liczba wyświetleń: 17964