Ochrona przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż wybranych dróg wojewódzkich z terenu województwa mazowieckiego

2018.05.24 13:40 , aktualizacja: 2018.05.24 14:07

Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 48/18 z 24 kwietnia 2018 r. określił program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

więcej o: Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż wybranych dróg wojewódzkich z terenu województwa mazowieckiego

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

2018.04.25 16:00 , aktualizacja: 2018.04.26 08:13

Sejmik województwa podjął uchwałę ws. określenia programu ochrony środowiska przed hałasem.

więcej o: Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Programy ochrony środowiska przed hałasem

2009.10.02 00:00 , aktualizacja: 2018.02.13 14:43

Obowiązek określania programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach wynika z art. 119 ust 2 ustawy z dnia 27...

więcej o: Programy ochrony środowiska przed hałasem