Ochrona środowiska

Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego za lata 2015–2016”

2017.03.28 11:15 , aktualizacja: 2017.06.23 11:08

Autor: Jarosław Warzywoda, (PE), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego za lata 20152016”. Będzie to ósmy tego typu dokument, kompleksowo przedstawiający stan zaawansowania prac środowiskowych na Mazowszu.

 

Obowiązek sporządzania raportów wynika z zapisów art. 18 ustawy – Prawo ochrony środowiska, która jednocześnie obliguje do tego odpowiednio organy wykonawcze województw, powiatów i gmin. „Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku” (Program), z wykonania którego zostanie sporządzony „Raport z realizacji programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego za lata 2015-2016” (Raport), został uchwalony 13 kwietnia 2012 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

 

Celem opracowywanego Raportu jest próba oceny stopnia i efektów realizacji obszarów priorytetowych oraz działań zapisanych w Programie oraz pokazanie postępów jakie udało się osiągnąć w zakresie wykonania przedsięwzięć środowiskowych na Mazowszu. Okresem raportowania zostały objęte lata 2015-2016.

 

Ponieważ zależy nam na kompleksowej informacji, która pokaże wszystkie działania podejmowane na rzecz środowiska i pozwoli ocenić rzeczywiste potrzeby dla Mazowsza w przedmiotowym zakresie, serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższą dokumentacją.

 

W przypadku realizacji któregokolwiek z działań ujętych w Programie prosimy o wypełnienie karty realizacji przedsięwzięcia i odesłanie jej na adres:

 

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5

03-718 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej, na adres email:

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: (22) 59 79 059 lub (22) 59 79 466.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z bądź telefoniczny: (22) 59 79 059 lub (22) 59 79 466Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentami.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 242 kB, Liczba pobrań: 1634, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 121 kB, Liczba pobrań: 526, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 88 kB, Liczba pobrań: 476, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 74 kB, Liczba pobrań: 1711, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 2831

powrót