Odpady komunalne

Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

2017.03.14 08:35 , aktualizacja: 2017.11.23 14:43

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, w siedzibie urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 (15 i 22 lutego oraz 2 i 8 marca br.) zorganizowano cykl seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

więcej o: Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017

2018.03.20 11:35 , aktualizacja: 2018.03.20 13:17

Materiały zostały opracowane po cyklu spotkań szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017.

więcej o: Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017

Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości z realizacji zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

2018.02.16 14:05

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje cykl seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

więcej o: Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości z realizacji zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Wskaźnik wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańca województwa mazowieckiego w roku 2016

2017.11.07 14:10

W związku z opublikowaniem przez Główny Urząd Statystyczny raportu dotyczącego infrastruktury komunalnej 2016 rok, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych informuje, że wskaźnik wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańca województwa mazowieckiego w 2016 roku wyniósł 328 kg.

więcej o: Wskaźnik wytworzonych odpadów komunalnych przez mieszkańca województwa mazowieckiego w roku 2016

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę – arkusze obliczeniowe

2017.03.06 08:35 , aktualizacja: 2017.03.06 09:34

W związku ze zbliżającym się terminem, do którego wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast zobowiązani są do sporządzenia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 oraz przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych publikuje zaktualizowane arkusze służące obliczaniu osiągniętego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach.

więcej o: Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę – arkusze obliczeniowe

Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

2017.02.02 08:55 , aktualizacja: 2017.02.02 11:58

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje cykl seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Seminarium jest kierowane do pracowników Urzędów Miast/Gmin odpowiedzialnych za sporządzanie ww. rocznych sprawozdań. Odbędzie się ono z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

więcej o: Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

2016.11.08 09:10 , aktualizacja: 2016.11.08 11:05

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przypomina jednostkom samorządu gminnego z obszaru województwa mazowieckiego o obowiązku sporządzenia oraz przekazania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok” w terminie do 31 marca 2017 r.

więcej o: Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Najczęściej zadawane pytania

2016.03.15 14:35 , aktualizacja: 2016.03.15 15:43

Materiały zostały opracowane po cyklu spotkań szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

więcej o: Najczęściej zadawane pytania