Odpady komunalne

Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

2017.03.14 08:35 , aktualizacja: 2019.02.07 10:54

Autor: Ewelina Daniłowska (PZ), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • prezentację przedstawia pracownik WIOŚ Fot. Michał Słaby
 • przy stole prezydialnym siedzą prelegenci Fot. Michał Słaby
 • uczestnicy notują w czasie wykładu Fot. Michał Słaby
 • szkolenie prowadzi pracownik UMWM, na pierwszym planie stół prezydialny, przy którym siedzą pracownicy urzędu i WIOŚ Fot. Michał Słaby
 • pracownicy urzędu i WIOŚ siedzą przy stole prezydialnym Fot. Michał Słaby
 • sala wypełniona uczestnikami seminarium, którzy przysłuchują się wykładom Fot. Michał Słaby
 • liczni uczestnicy zajęć siedzą w sali Fot. Michał Słaby
 • uczestnicy seminarium słuchają wykładu i notują najważniejsze informacje Fot. Michał Słaby
 • widoczny stół prezydialny, a przy nim siedzą pracownicy urzędu i WIOŚ Fot. Michał Słaby

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie, w siedzibie urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 (15 i 22 lutego oraz 2 i 8 marca br.) zorganizowano cykl seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Głównym zamierzeniem seminarium szkoleniowego było omówienie poprawnego sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wraz ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 934).

 

Seminarium skierowane było do pracowników urzędów miast/gmin odpowiedzialnych za sporządzanie ww. rocznych sprawozdań. Udział w spotkaniach wzięło łącznie 286 osób, w tym 270 pracowników urzędów miast/gmin.

 

Podczas seminarium:

 • omówiono aktualnie obowiązujący wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) oraz sposób jego wypełnienia,

 • porównano sposób przedstawienia danych w rocznym sprawozdaniu sporządzanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) oraz sporządzanym na podstawie obecnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934). Studium przypadku,

 • omówiono obowiązki gmin wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach mających wpływ na sprawozdawczość wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wnioski z kontroli przeprowadzonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych,

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie podsumował cztery cykle kontrolne dotyczące przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy  bądź telefoniczny (22) 59 79 093. Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Liczba wyświetleń: 3491

powrót