Odpady komunalne

Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

2017.02.02 08:55 , aktualizacja: 2017.02.02 11:58

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje cykl seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Seminarium jest kierowane do pracowników Urzędów Miast/Gmin odpowiedzialnych za sporządzanie ww. rocznych sprawozdań. Odbędzie się ono z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

więcej o: Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

2016.11.08 09:10 , aktualizacja: 2016.11.08 11:05

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przypomina jednostkom samorządu gminnego z obszaru województwa mazowieckiego o obowiązku sporządzenia oraz przekazania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok” w terminie do 31 marca 2017 r.

więcej o: Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Najczęściej zadawane pytania

2016.03.15 14:35 , aktualizacja: 2016.03.15 15:43

Materiały zostały opracowane po cyklu spotkań szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

więcej o: Najczęściej zadawane pytania

Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

2016.02.09 14:25 , aktualizacja: 2016.02.09 15:43

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie organizuje cykl seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

więcej o: Seminarium szkoleniowe dla gmin dotyczące sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

2016.01.20 09:35 , aktualizacja: 2016.01.22 12:06

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przypomina, że zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.)

więcej o: Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany w przepisach dot. czystości i porządku w gminach

2015.02.19 08:45 , aktualizacja: 2015.02.20 15:16

Z dniem 1 lutego 2015 r. uległy zmianie przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).

więcej o: Zmiany w przepisach dot. czystości i porządku w gminach

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014

2015.01.23 12:50 , aktualizacja: 2015.01.23 12:55

31 marca upływa termin przekazywania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok przez jednostki samorządu gminnego

więcej o: Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014

Odpady komunalne - materiały pomocnicze

2014.01.31 12:40 , aktualizacja: 2015.01.20 13:38

1. Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - poradnik.

więcej o: Odpady komunalne - materiały pomocnicze