Interpretacje przepisów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

Decyzja nr 333/21/OS z 19 marca 2021 r. – dotyczący braku konieczności wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestru BDO), oraz niewystępowania wobec Strony obowiązków opłatowych związanych ze statusem podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach, w przypadku sprzedaży przez podmiot zagraniczny Kontrahentowi w Polsce towarów w opakowaniach dostarczanych: 1) w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 2419, z późn. zm.), 2) w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT nietransakcyjne) w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 2419, z późn. zm.), tzw. „przesunięcia w ramach przedsiębiorstwa”, 3) spoza UE objętych w kraju procedurą składowania celnego

2021.03.24 13:30

więcej o: Decyzja nr 333/21/OS z 19 marca 2021 r. – dotyczący braku konieczności wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestru BDO), oraz niewystępowania wobec Strony obowiązków opłatowych związanych ze statusem podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach, w przypadku sprzedaży przez podmiot zagraniczny Kontrahentowi w Polsce towarów w opakowaniach dostarczanych: 1) w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 2419, z późn. zm.), 2) w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT nietransakcyjne) w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 2419, z późn. zm.), tzw. „przesunięcia w ramach przedsiębiorstwa”, 3) spoza UE objętych w kraju procedurą składowania celnego