Interpretacje przepisów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

Decyzja interpretacyjna nr 546/20/OS z 20 października 2020 r. – dotyczy braku konieczności wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestru BDO), oraz niewystępowania obowiązków opłatowych związanych ze statusem podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach

2020.10.27 15:55 , aktualizacja: 2020.10.27 16:02

Decyzja interpretacyjna Nr 546/20/OS przedstawiająca stanowisko, w którym interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, z późn. zm.), ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114), w sprawie dotyczącej braku konieczności wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestru BDO), oraz niewystępowania wobec Strony obowiązków opłatowych związanych ze statusem podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach – uznano za prawidłową.

więcej o: Decyzja interpretacyjna nr 546/20/OS z 20 października 2020 r. – dotyczy braku konieczności wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestru BDO), oraz niewystępowania obowiązków opłatowych związanych ze statusem podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach

Decyzja interpretacyjna nr 457/20/OS z 6 sierpnia 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056)

2020.08.24 13:05 , aktualizacja: 2020.08.24 13:10

Decyzja interpretacyjna nr 457/20/OS z 6 sierpnia 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056), w sprawie dotyczącej wystawiania w styczniu 2018 r. dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO/DPR) pochodzących z gospodarstw domowych przekazanych i poddanych przetworzeniu w IV kwartale 2017 roku, z zastosowaniem przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r.

więcej o: Decyzja interpretacyjna nr 457/20/OS z 6 sierpnia 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056)

Decyzja nr 188 /20/OS z 26 marca 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których nie wynika obowiązek świadczenia przez Spółkę opłaty produktowej

2020.03.31 12:10 , aktualizacja: 2020.03.31 12:17

Decyzja nr 188 /20/OS z 26 marca 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których nie wynika obowiązek świadczenia przez Spółkę – za sprowadzane oleje smarowe – opłaty produktowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1932 z późn. zm.)

więcej o: Decyzja nr 188 /20/OS z 26 marca 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których nie wynika obowiązek świadczenia przez Spółkę opłaty produktowej