Interpretacje przepisów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

Decyzja interpretacyjna nr 457/20/OS z 6 sierpnia 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056)

2020.08.24 13:05 , aktualizacja: 2020.08.24 13:10

Autor: Agnieszka Kwiatkowska (OS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Decyzja interpretacyjna nr 457/20/OS z 6 sierpnia 2020 r. – dotycząca zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056), w sprawie dotyczącej wystawiania w styczniu 2018 r. dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych (DPO/DPR) pochodzących z gospodarstw domowych przekazanych i poddanych przetworzeniu w IV kwartale 2017 roku, z zastosowaniem przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 187 kB, Liczba pobrań: 86

Liczba wyświetleń: 76

powrót