Interpretacje przepisów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

Decyzja interpretacyjna nr 7/19/OS z 9 stycznia 2019 r. dotycząca rejestracji w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO

2019.01.17 14:30 , aktualizacja: 2019.02.13 12:25

Decyzja, w której interpretację przedstawioną przez Firmę X, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 50 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) w związku z art. 8 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.), w sprawie dotyczącej spełniania przez Wnioskodawcę przesłanki uzasadniającej rejestrację w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących – zwany dalej rejestrem oraz czy uzasadnione jest wycofanie wniosku o wpis do Rejestru (złożenie wniosku o wpis do Rejestru) – uznano za nieprawidłową.

więcej o: Decyzja interpretacyjna nr 7/19/OS z 9 stycznia 2019 r. dotycząca rejestracji w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO

Dopuszczalność wystawiania dokumentów DPR - decyzje interpretacyjne

2019.01.16 09:25 , aktualizacja: 2019.01.23 12:17

Decyzje interpretacyjne przedstawiające stanowisko co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150, z późn. zm.), w kwestii dotyczącej dopuszczalności wystawiania dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych – DPR w procesie przetwarzania odpadów, polegającym na przetwarzaniu szkła na pokruszoną stłuczkę szklaną oraz uznania ww. procesu przetwarzania odpadów za recykling.

więcej o: Dopuszczalność wystawiania dokumentów DPR - decyzje interpretacyjne

Klasyfikacja odpadów opakowaniowych - interpretacja (Decyzja nr 134/18/OS)

2018.12.04 12:10 , aktualizacja: 2019.02.13 12:25

Decyzja, w której interpretację przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.), dotyczącą klasyfikacji odpadów opakowaniowych uznano za prawidłową.

więcej o: Klasyfikacja odpadów opakowaniowych - interpretacja (Decyzja nr 134/18/OS)

Decyzja nr 72/17/OS - decyzja interpretacyjna z zakresu opłat środowiskowych

2017.10.27 13:30 , aktualizacja: 2018.05.28 11:54

DECYZJA NR 72/17/OS –Data wydania decyzji: 24 października 2017 r.

więcej o: Decyzja nr 72/17/OS - decyzja interpretacyjna z zakresu opłat środowiskowych