Interpretacje przepisów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

Dokumenty DPO DPR - interpretacja

2017.03.31 09:10 , aktualizacja: 2019.01.23 12:17

Decyzje interpretacyjne przedstawiające stanowisko co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150, z późn. zm.), w kwestii dotyczącej dopuszczalności wystawiania dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych – DPR w procesie przetwarzania odpadów, polegającym na przetwarzaniu szkła na pokruszoną stłuczkę szklaną oraz uznania ww. procesu przetwarzania odpadów za recykling.

więcej o: Dokumenty DPO DPR - interpretacja