Kalendarz

Światowy Dzień Cukrzycy - konferencja

2014.10.29 12:15 , aktualizacja: 2014.11.05 09:16

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Światowy Dzień Cukrzycy  został ustanowiony w 1991 r. przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną oraz Światową Organizację Zdrowia jako wyraz obaw związanych z nasilającym się na całym świecie występowaniem przypadków cukrzycy. Dzień ten obchodzony jest 14 listopada dla uczczenia urodzin Fredericka Bantinga odkrywcy insuliny w 1922 roku. Od 1991 roku  Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest przez ponad 350 milionów ludzi z różnych części świata.  W obchodach uczestniczą osoby ze środowisk opiniotwórczych, lekarze, dzieci, dorośli i chorzy na cukrzycę.

 

Według statystyk prowadzonych przez WHO, w 2030 r. liczba osób z cukrzycą wzrośnie na świecie do 380 milionów. Nieleczona cukrzyca może powodować m.in. rozwój miażdżycy, niedokrwienie i zawał serca, udar mózgu oraz uszkodzenie siatkówki skutkujące ślepotą. W Polsce cierpi na nią około dwóch milionów osób. Tylko połowa z nich leczy się pod kontrolą lekarza. Reszta to przypadki cukrzycy utajonej, nierozpoznanej i nieleczonej. Według danych Unii Europejskiej w 2025 r. 11 proc. populacji powyżej 19. roku życia będzie cierpiało na tę chorobę. Jest to kolejny wzrost – w 2006 r. było to 9,1 proc. Warto pamiętać, że cukrzyca plasuje się już
na piątym miejscu, jeśli chodzi o śmiertelność na całym świecie.

 

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego organizuje Konferencję, której celem jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa na temat przyczyn, objawów, sposobu leczenia oraz powikłań związanych z cukrzycą – podstępną chorobą, uznaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych za pandemię XX wieku.

 

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zarządu Województwa Mazowieckiego, Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym/właścicielem jest samorząd województwa.  

 

Konferencja odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 r. w  Auli im. R. Schumana, Audytorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, o godz. 11.00. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22/ 326 58 17 – sekretariat Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Diabetologii będący bazą dla II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Kierownikiem Kliniki: jest dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz.

 

 

Liczba wyświetleń: 164

powrót