Kalendarz

Wystawa o niezwykłej orkiestrze

2017.09.27 12:10
Autor: Dominika Lefek (Muzeum im. O. Kolberga), Wprowadzenie: Paweł Burlewicz
Grupa muzyków siedząca w dwóch rzędach w odświętnych ubraniach Orkiestra w składzie...

wernisaż 29 września, godz. 12.00, eskpozycja do 31 grudnia w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze (odział Muzeum Wsi Radomskiej)

www.muzeum-radom.pl

 

Wystawa poświęcona orkiestrze przykościelnej w Skrzyńsku koło Przysuchy, jednej z najstarszych miejscowości na Ziemi Radomskiej, słynącej z cudownego obrazu Matki Boskiej od XV wieku. W tym roku mija 60 lat od ostatniego występu członków „Fundacji Muzyki Rzymskokatolickiego Kościoła w Skrzyńsku”. To szczególne wotum złożyła Matce Bożej Staroskrzyńskiej właścicielka dóbr Zbożenna Wiktoria z Szydłowskich Malletska w 1830 roku, żona gen. Jana de Gradville Malletskiego. Na wystawie zostaną przedstawione  burzliwe dzieje kapeli, jej repertuar, instrumentarium oraz działalność koncertowa i reprezentacyjna. Kwerendy prowadzono w  zasobach Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum parafialnym w Skrzyńsku oraz w domach członków rodzin muzykantów i chórzystów. Ekspozycji będzie towarzyszyła 72-stronicowa publikacja.

 

Liczba wyświetleń: 45

powrót